Сучасні підходи до провдення занять

Оскільки в основу Базового компонента покладено особистісно-орієнтовну модель дошкільної освіти, освітяни мають свідомо і з розумінням справи поставитися до поступового переходу від навчально-дисциплінарної моделі до особистісно-орієнтованої: у навчально-дисциплінарній моделі освіти центральною фігурою, розпорядником життя дитини …

Вересень

Дошкільна освіта і глобалізація

Сьогодні перед українською освітою постали два, на перший погляд протилежні, завдання – розбудова вітчизняної освітньої системи з пріоритетом національно-патріотичного виховання та інтеграція в європейський і світовий освітній простір. Як же забезпечити рівновагу між глобалізацій ними …

Вимоги до сучасного планування

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 / 2017 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення …

Поради педагога дошкільних навчальних закладів з питань гуманізації педагогічного спілкування

Адаменко Г.І., методист ІМЦ

 Пріоритетним напрямом реформування дошкільної освіти є розвиток цілісної особистості дитини, зокрема її духовної сфери.

         Сьогодні діти зростають у складний час, коли життя людей зазнає стрімких змін …