Формуємо позитивний імідж ДНЗ

Формування іміджу є першим кроком для побудови сучасного дошкільного закладу. Ініціатива закладу мати свій особистий образ, власне обличчя – запорука успішності. З поняттям іміджу тісно пов’язана також репутація закладу, яка утримується в масовій свідомості тривалий час. Добра репутація є результатом процесу побудови стійкого іміджу. Формування іміджу – це процес під час якого створюється певний спланований образ на основі наявних можливостей і ресурсів. Позитивний імідж – це не лише добрі слова, але й постійна наповнюваність груп, приток батьків, розвиток соціального партнерства і цілком конкретні матеріальні інвестиції. Саме тому кінцевою метою формування є підвищення конкурентноздатності навчального закладу.

Кожен батько хоче вибрати найкращий освітній заклад і згодом не розчаровуватися у своєму виборі. З іншого боку, кожен керівник та його педагогічний колектив мріють, щоб їхній заклад виокремлювався з-поміж інших, викликав бажання влаштовуватись на роботу або відвідувати саме його.

Створення позитивного іміджу ДНЗ передбачає співпрацю з педагогами, батьками, вихованцями і громадськими організаціями. Головними суб’єктами формування іміджу навчального закладу є його керівник, педагоги і працівники, а також, у силу зворотнього зв’язку, різні соціальні групи, зацікавлені у наданні освітніх послуг.

До цих груп належать:

–  діти та їх батьки;

–  працівники установ додаткової освіти, що надають освітні послуги паралельно з навчальним закладом (секції, гуртки);

–  педагоги початкової школи, що приймають випускників.

Батьки вихованців – одна з найбільш складних категорій, оскільки вони, з одного боку, намагаються покласти на дошкільний заклад всю повноту відповідальності за виховання й навчання дитини, з іншого боку, надзвичайно причепливі до всіх процесів, що відбуваються у закладі.

Відсутність поставленої роботи з батьками позначається на навчанні дітей, їхній поведінці, створює конфліктну атмосферу між педагогами й батьками.

Для формування позитивного відношення батьків до роботи дошкільного закладу доцільно використовувати наступне:

–  відкриті заняття із запрошенням батьків або за їхньою участю;

–  виховні заходи за участю батьків – концерти, свята , конкурси;

–  традиційну форму – батьківські збори, на яких не просто вирішувати якісь господарські проблеми, але й інформувати батьків про сутність процесів, що відбуваються в закладі, про ресурси і перспективи розвитку;

–  проведення просвітницьких заходів, тобто лекцій, семінарів, що стосуються психолого-педагогічних методик, у тому числі, сімейного виховання;

–  консультації практичного психолога для допомоги у розв’язанні кризових станів;

–  створення єдиної й мобільної системи інформування батьків про процеси, які відбуваються в закладі, про всі новини через Інтернет-сайт, або через постійно обновлювані тематичні дошки оголошень.

Дуже великий ефект має надання батькам в автоматичному режимі повідомлень про відгуки педагогів тощо. Це різко підсилює рівень компетентності батьків й утягує їх у навчальний процес. Якщо раніше батьки цікавилися успіхами й проблемами дитини час від часу, то після запровадження такої автоматичної системи приділятимуть цьому постійну увагу; розвивати різні форми батьківського самоврядування й зацікавленого підключення до життя закладу (піклувальна рада, рада з організації харчування.