Освітні завдання

Ознайомлення з соціумом Розуміти навколишні речі належать до рукотворного світу, знати види матеріалів, порівнювати предмети, розуміти їх будову, добиратиузагальнювальні слова; розуміти, що людина – член суспільства, розуміти соціальні ролі, розвивати морально-етичні уявлення, формувати ціннісне ставлення до Батьківщини
Ознайомлення з природним довкіллям Мати уявлення про зв’язки між явищами та об’єктами природи, , знати різноманітні середовища існування рослин і тварин, формувати доцільну поведінку в природі
Художньо-продуктивна діяльність(музична, образотворча, театральна) Навчати різним прийомам малювання, ліплення, аплікації. Розвивати інтерес  до музики, вчити виразно співати, рухатись відповідно до музики, грати на дитячих музичних інструментах. Залучати дітей до театрального мистецтва, дати знання з театрознавства. Розвивати відчуття краси художнього слова, виразно читати напам’ять вірші
Логіко-математичний розвиток Поглиблювати уявлення дітей про елементарну математику: лічбу,множину,величину,форму предметів, орієнтування у просторі та часі.

 

Розвиток мовлення і культурамовленнєвого спілкування Закріплювати правильну вимову звуків, формувати елементарне усвідомлення звукового складу мови;збагачувати лексику новими словами, виразами; розвивати зв’язне мовлення (діалогічне, монологічне), звукову культуру мовлення, виховувати любов до рідної мови
Здоров’я та фізичний розвиток Збереження та зміцнення здоров’я; формування вмінь і навичок з ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, рівноваги; розвивати фізичні якості; виховувати дисциплінованість, відповідальність.