Передовий педагогічний досвід педагогів

Робота з педагогами

Макарова Валентина Іванівна

«Організація роботи з молодими педагогами»

Підібрано цікаві ділові ігри, тренінги, консультації, методичні рекомендації для молодих вихователів з метою підвищення їх професійного зростання. Розроблений індивідуальний щоденник педагога-початківця, в якому відображається основний зміст їх роботи. 

 

Художньо-естетичний розвиток

Солодовник Ольга Олександрівна

«Ознайомлення дітей дошкільного віку з живописом»

Розроблено та впроваджено у практику роботи орієнтовне перспективне планування різних видів діяльності по ознайомленню дітей старшого дошкільного віку з живописом. Розроблені конспекти міні-занять «Уроки мислення серед природи». Підібрані дидактичні ігри, елементи психо-гімнастики, консультації для вихователів та батьків. 

 

Мовленнєвий розвиток

Охріменко Олена Володимирівна 

«Розвивальне читання за методикою Л.В.Шелестової»

Розроблено конспекти занять, дидактичні ігри, виготовлені посібники.

Тарасенко Вікторія Станіславівна

«Програма гуртка «Мовленнєві перлинки» (старший вік)

Розроблена програма гуртка мовленнєвого спрямування, конспекти інтегрованих занять, тематичні мовні ігри. Підібрані  консультації для вихователів.

Солодовник Марина Костянтинівна 

«Організація сюжетно-рольових ігор з дітьми дошкільного віку»

Розроблене перспективне планування. Підібрані дидактичні ігри, бесіди, екскурсії, художні твори, спрямовані на розвиток сюжетно-рольових ігор. Склала казки про лікарські рослини до гри «Фіто-аптека».

Подус Олена Анатоліївна 

«Ігрова діяльність як засіброзвитку мовної діяльності дошкільників англійською мовою»

Розроблені конспекти занять, підібрано ряд дидактичних ігор та ігрових вправ по ознайомленню дітей з іноземною мовою.

Пестун Олена Григорівна 

«Особливості використання елементів ейдетики під час формування навичок спілкування українською та англійською мовами»

Розроблені дидактичні ігри, конспекти занять, виготовлений демонстраційний матеріал щодо використання методу асоціативних символів.

Пізнавальний розвиток

Кравченко Людмила Анатоліївна

«Роль пошуково-дослідницької діяльності у розумовому розвитку дітей»

Розроблене орієнтовне перспективне планування для молодшого та старшого дошкільного віку, конспекти занять, технологічні карти проведення дослідів, консультації для педагогів та батьків,  методичні рекомендації щодо створення куточків дослідницької діяльності.

Макарова Валентина Іванівна

«Формування передумов сюжетно-рольової гри в дітей третього року життя»

Розроблене орієнтовне перспективне планування, підібрані розвиваючі дидактичні ігри, конспекти занять, консультації для вихователів і батьків.

Фізичний розвиток

Макарова Валентина Іванівна

 «Сюжетно-ігрові фізкультурні заняття для дітей раннього віку»

Розроблені орієнтовне   перспективне планування, конспекти сю-жетних занять, підібрані дидактичні ігри.

Логіко-математичний розвиток

Теницька Ольга Іванівна

«Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку засобами дидактичних ігор»

Розроблене орієнтовне перспективне плану-вання, конспекти за-нять, виготовлена серія дидактичних та розви-вальних ігор для дітей молодшого віку

Планування

Тарасенко Вікторія Станіславівна

«Організація роботи з дітьми групи короткотривалого перебування»

Розроблене перспективне планування за тематичними блоками, підібрані методичні поради для вихователів груп раннього віку

Психолого-педагогічне проектування

Волохова Ніна Іванівна

«Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей дошкільного віку»
Розроблені мультимедійні презентації за тематикою проектів, конспекти інтегрованих занять.