Права дитини у родині

Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. В залежності від віку дитини, законодавством передбачено різний обсяг та механізми реалізації її прав. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком держави.

 Основним міжнародним документом, який регулює відповідне питання є Конвенція про права дитини від 20.11.89. В українському законодавства основними правовими документи з цього питання є – Конституція України, Сімейний кодекс України (далі – СК України), Закон України «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс України (далі – ЦК України).

Пам’ятайте !

Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.

І.         Де я можу більше дізнатись про права своїх дітей?

 • Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю
  ООН 10.12.1948 р.
 • Конвенція про права дитини, прий­нята Генеральною Асамблеєю ООН 02.1989 р.
 • «Перші кроки». Посібник для почат­кового вивчення прав людини. Amnesty International. Easton Str.Lonlon
 • Настільна книга для молоді «Твої права». Міжнародна ліга прав дітей та молоді. Київ 1999 р.
 • Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ, тел. 295-26-96.
 • Всеукраїнський комітет захисту прав людини, м. Київ, пров. Шевченко 13/21-в, к. 8, тел. 228-87-83.
 • Міжнародний Гуманітарний Центр «Розрада», тел. 234-83-68.

ІІ. Як реагує дитина на порушення її прав?

 • Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вонагрубить, блазнює, б’ється, замикається в собі і т.д.).
 • Її турбує особиста безпека і любов до неї.
 • Вона часто буває в поганому наст­рої.
 • Може втекти з дому.
 • Може приймати наркотики або алко­голь.
 • Може робити спроби суїциду (зама­хуна своє життя).

III. Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

 • Пам’ятати що дитина — це окрема особистість, яка має свої власні почут­тя, бажання, думки,   потреби,   які потрібно поважати.
 • Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитись, що вона знає телефони
  101,102,103,104, імена та телефони близь­ких родичів, сусідів.
 • Навчити її казати «НІ», навчити захи­щатися, вміти поводити себе безпечно.
 • Негайно припинити фізичну і сло­весну агресію по відношенню до неї та
  до інших людей,
 • Знайти час для щирої розмови з ди­тиною кожного дня. Ділитися з дитиною
  своїми почуттями і думками.
 • Пам’ятати про її вік та про те, що во­на має особисті особливості..
 • Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для
  неї доступними.
 • Залучати дитину до створення сі­мейних правил.
 1. Коли порушуються права ди­тини?
 • Коли немає безпеки для її життя та здоров’я.
 • Коли її потреби ігноруються.
 • Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства
  або приниження.
 • Коли порушується недоторканість дитини.
 • Коли дитину ізолюють.
 • Коли дитину залякують.
 • Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім’ї
  рішення.
 • Коли вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття.
 • Коли її особисті речі не є недоторканними.
 • Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
 • Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
 1. Кожна дитина має право:
 • на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, мо­рального та соціального розвитку;
 • на захист здоров’я та медично-санітарне обслуговування;
 • на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків,
  або тих, хто забезпечує догляд;
 • на захист від жорстоких, нелюдсь­ких або принизливих для гідності люди­ни видів поводження чи покарання;
 • на захист від будь-якого покарання;
 • на захист від сексуальних домагань;
 • на проживання з батьками та на підтримання контакту з батьками у разі
  їх розлучення;
 • на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
 • на свободу думки, совісті, вірос­повідання;
 • на особисте життя, на недоторканність житла, на таємницю кореспонденції.