Використання державної символіки в навчальних закладах

Виховання любові і пошани до державної символіки, суверенної України посідає одне з чільних місць у системі громадянського, зокрема патріотичного, виховання учнів. Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість молоді в майбутньому своєї держави. У навчальних закладах переважної більшості демократичних країн світу повагу до державних символів зведено до рівня пріоритетних моментів громадянського виховання. Державні символи є важливим атрибутом сучасної держави, складовою її конституційного ладу. Символи нації, створені нею в процесі власного державотворення, з часом зазвичай стають державними в результаті їх закріплення на законодавчо-правовому рівні. Історична традиція, унаочнена в символіці, перетворює населення на народ, формує націю. Державні символи Україну концентровано виражають провідну роль нації у становленні власної держави. Державні символи — це визначені та закріплені на конституційно-правовому рівні офіційні знаки держави, які в лаконічній формі відображають її суверенітет та ідеологію і зазвичай мають етнічно-національне походження. Таким чином, державні символи, сповнені відповідного ідеологічного, національного та іншого змісту, є незаперечним доказом існування незалежної держави, концентровано виражають її велич, соціальну суть та суверенітет і спрямовані на зміцнення її авторитету. Україна як суверенна держава має власні державні символи, що в короткій формі виражають одну чи кілька ідей політичного, національного, історичного характеру і символізують суверенітет держави. Перелік державних символів України визначено у ст. 20 Конституції України. Ними є Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України.

В усі віки і в усіх народів державний прапор був однією з найшанованіших святинь. Прапор (з давньослав’янської— «лечу, рухаюсь») символізував єдність земель і племен; прапор сконсолідував міста і краї в державу, а духовно й історично близькі етноси — у націю. Під прапором воїни вирушали в похід, з прапором виступали на захист своєї батьківщини, прапор символізував стабільність держави й урочистість тих чи інших усенародних подій, свят, ритуалів. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.

Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний Прапор України є одним із офіційних атрибутів держави, це символ її суверенітету. Порядок офіційного використання Державного Прапора України регульовано низкою нормативно-правових актів, а саме: Указами Президента України «Про День Державного Прапора України » від 23 серпня 2004 р. № 987, «Про Державний Протокол та Церемоніал України від 22 вересня 2002 р. №746, «Про офіційні символи глави держави» від 29 листопада 1999 р. № 1507, Постановою Верховної Ради України «Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України» від 21 січня 2000 р № 1405-ХТV, наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» від 7 вересня 2000 р. № 439.

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора країни.
23 серпня в Україні щорічно відзначають День Державного Прапора.

Державний прапор шляхом добору певних кольорів символізує певні ідеї національно-політичного та історичного характеру. Серед багатьох спроб тлумачення символіки цих кольорів та порядку їх розташування і в історичній науці, і в народі утвердилася думка, що синій колір у верхній частіші прапора це колір чистого неба над Україною, а жовтий (золотавий) у нижній частині — це колір стиглої пшениці на безкраїх українських ланах.

Відповідно до Закону України від 28 січня 1992 р. «Про Державний Прапор», Верховна Рада визначила співвідношення ширини прапора до його довжини як 2:3. Закон передбачає підняття прапора на будинках органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування, дипломатичних представництв України за кордоном, під час офіційних зустрічей на найвищому рівні, на відкритті спортивних змагань. Державний прапор синьо-жовтого кольору є на морських судах та літаках міжнародних рейсів України.

Питання національної символіки (зокрема, прапора) не раз порушували демократичні сили. На момент проголошення незалежності України національний синьо-жовтий прапор майорів уже над багатьма українськими містами та селами, був установлений у залі Верховної Ради, у липні 1990 року його було піднято на Хрещатику біля будинку Київради. 4 вересня 1991 року після тривалих дискусій з комуністами прапор було урочисто піднято над будинком парламенту. 28 січня 1992 року Верховна Рада своєю постановою затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України.

Гідність прапора захищають, як у самій країні, так і за її межами. Зневагу до прапора розглядають як посягання на честь нації та держави; публічний глум над Державним прапором України, а також над офіційно встановленим прапором іноземної держави є злочином. Саме тому передбачено санкції за порушення встановленого порядку поводження з прапором. 23 серпня
2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України Указом Президента України було встановлено відзначати щорічно 28 серпня День Державного прапора України.

Метою використання державних символів у навчально-виховному процесі є формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати її незалежність, готового взяти на себе відповідальність за добробут і безпеку своєї родини, народу. У навчальних закладах необхідно проводити роз’яснення ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій, виховувати почуття поваги до них, формувати стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під нас урочистих і офіційних заходів.

Правила використання державного прапора

 1. Державний Прапор ні перед ким не опускають униз. Не можна ним салютувати. Не можна схиляти його перед будь-якою особою чи предметом.
 2. Державний прапор, вивішений серед інших прапорів, має посідати перше, найпочесніше місце. Його вивішують або вище за всі інші, або у фронті інших прапорів йому відведено правий геральдичний бік.
 3. На зібраннях у приміщенні Державний Прапор розміщують на естакаді (подіумі) з правого боку від промовця; якщо Прапор вставляють з боку аудиторії, то займає правий бік фронтом до естради.
 4. В процесіях Державний Прапор треба нести попереду всіх інших прапорів або праворуч від них.
 5. Не можна виставляти ушкоджений Прапор.
 6. Вивішений Державний Прапор не повинен торкатися землі, підлоги.
 7. На Державному Прапорі не можна розміщувати предмети, емблеми, прикраси тощо.
 8. Державний Прапор ніколи і ніде не можна використовувати як прикрасу чи декорацію. З цією метою можна використовувати барви Державного Прапора, і то лише у випадку державних чи національних свят, під час державних урочистостей тощо.
 9. Зображення Державного Прапора не можна використовувати на рекламах, оголошеннях, заставках.
 10. Державний Прапор (стяг), спущений на півдревка (півщогля), означає жалобу.
 11. Державна символіка в навчальних кабінетах може бути тільки в одному екземплярі.
 12. Не можна накривати пам’ятники, дошки перед відкриттям державним прапором.
 13. Якщо в навчальному закладі є угоди з навчальними закладами інших держав або під час проведення міжнародних заходів краще розташовувати державні прапори по кругу. (Прапори країн вистроєні в ряд, то першим стоїть прапор країни, яка приймає).
 14. Державний прапор можна використовувати під час проведення міжнародних змагань, виступів Українських артистів, науковців за кордоном.

Церемоніал внесення Державного Прапора України з місця його постійного зберігання здійснює група прапороносців. Прапороносці проходять інструктаж щодо правил поведінки під час церемоніалу. Бажано, щоб члени групи прапороносців були одягнені у відповідну форму. У навчальному закладі може бути кілька груп прапороносців.

Внесення і винесення Державного Прапора має відбуватися за певними правилами. Якщо Державний Прапор вносять на древку, його несе прапороносець у супроводі двох асистентів. У разі внесення, полотнища його несуть чотири прапороносці широкою стороною вперед, тримаючи за кути так, щоб верхня частина (сине полотнище) була злегка піднята. Чіткість, злагодженість, краса цієї церемонії мають глибокий емоційний вплив на виховання учнівської та студентської молоді як громадян своєї держави. Внесення і винесення Державного Прапора відбувається під звуки маршу.

На території навчального закладу може бути обладнаний спеціальний майданчик, на якому встановлюють щоглу, визначають місце шикування. Майданчик, на якому розміщена щогла, має бути завжди акуратно прибраний і впорядкований. Для підняття Державного Прапора призначають групу прапороносців. Державний Прапор піднімають на щоглі в супроводі Державного Гімну України. При цьому всі присутні стоять струнко, утримуючи рівняння на Прапор.

У дні жалоби Державний Прапор України зі скорботною стрічкою чорного кольору приспускають (нахиляють).

Державну символіку встановлюють у загальнодоступному, естетично оформленому місці.

15 січня 1992 року Президія Верховної ради України Указом «Про державний Гімн України» затвердила музичну редакцію Державного Гімну України, автором якої є Вербицький М.М.

Мелодії державного гімну звучать під час державних і урочистих заходів та свят.

Список рекомендованої літератури

http://www.soippo.edu.ua/userfiles

Нормативно-правова база щодо державної символіки україни

 1. Державні символи України // Конституція України: офіц. вид. —
  К., 2006. — Розд. 1, ст. 20. — С. 7-8.
 2. Про День Державного Прапора України :Указ Президента України від 23 серп. 2004 р. № 987 //Офіц. вісн. України. — 2004. — № 35. — С. 42.
 3. Про Державний Прапор України: Постанова Верховної Ради України від 28 січ. 1992 р. № 2067 // Голос України. —1992. — № 27. —С. 1.
 4. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України : наказ Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 року № 439 // Інформ. зб. МОН України. — 2001. — № 5. — С. 28-32.
 5. ДСТУ 5412:2006. Державний прапор України. Загальні технічні умови / В. Свірко (розроб.). — Офіц. вид— К.: Держспоживстандарт України; 2006. – ІІІ, 10 с: рис. — (Національний стандарт України).