Працюємо за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” відповідно до Базового компонента дошкільної освіти

Основні завдання над якими ми будемо працювати:

Особистість дитини

Здоров’я та фізичний розвиток

 • Спрямовувати роботу на забезпечення охорони та зміцнення здоров’я дітей.
 • Сприяти оволодінню дітьми життєво необхідними рухами.
 • Розвивати активність і самостійність дітей у процесі виконання фізичних вправ та ігрових дій з предметами.
 • Домагатися радісного, емоційно піднесеного настрою у дітей в процесі виконання рухових дій, запобігати психічній і фізичній перевтомі.
 • Щоденно проводити ранкову гімнастику.
 • Створювати сприятливі умови для активної спільної рухової діяльності дітей на заняттях з фізичної культури та для ігрових вправ і рухливих ігор під час прогулянок.
 • Залучати дітей до самостійної рухової діяльності.
 • Виховання культурно – гігієнічних навичок.
 • Привчати дітей самостійно та акуратно їсти, пережовувати їжу з закритим ротом, тримати ложку у правій руці, користуватися серветкою, дякувати, виходячи з – за столу, тихо підсувати стілець.
 • Вчити дітей закочувати рукава під час умивання, мити руки та обличчя, не розбрискуючи воду, правильно користуватися милом, насухо витирати руки та обличчя індивідуальним рушником, користуватися носовичком. Привчати самостійно одягатися та роздягатися, у певній послідовності складати свої речі, знати порядок одягання та роздягання, дотримуватись охайності в одязі.

Мовлення дитини

Розвиток розуміння мовлення

 • Вчити дітей слухати і розуміти мову дорослого, виконувати прості словесні доручення дорослого. Вчити розуміти розповіді про події без показу наочності.

Розвиток активного мовлення

 • Збагачувати активний словник дітей різними частинами мови.

Формування граматично правильного мовлення

Навчання слуханню та розповіданню

 • Розвивати розуміння мовлення дорослих без опори на наочність.
 • Сприяти розвитку активного мовлення: виховувати звукову культуру мовлення, збагачувати та активізувати словник дітей новою лексикою, вчити правильному використанню основних граматичних форм, формувати елементарні навички мовленнєвого спілкування з дорослими та однолітками, стимулювати до розповідного мовлення.
 • За допомогою мовленнєвих рухавок, ігор на розвиток мовлення, вивчатимемо вірші, потішки; розглядатимемо малюнки, картини та навчатимемося розповідати, що зображено на малюнках, скаладати розповіді.

Дитина в соціумі

Предметний світ

 • Розширювати знання дітей про дім, предмети побуту, меблі, речі, які знаходяться у квартирі (будинку). Ознайомлювати з приміщенням дошкільного закладу, правила поведінки.
 • Дати елементарні знання про електроприлади, що оточують дитину, їх назви, призначення, небезпека. Ознайомити з правилами безпечного поводження з технікою.
 • Ознайомити з назвами видів транспорту, частинами машин, способами пересування.

Соціальний світ

 • Родина: формувати уявлення про сім’ю.
 • Людина серед людей: вчити орієнтуватися у віці людей, статі; дати уявлення про близьких та незнайомих правила поводження з чужими та рідними
 • Наш дитячий садок

Привчаємося працювати

 • підтримувати прагнення допомагати, вчити виконувати доручення: подати, принести, потримати.
 • Формувати початкові культурно-гігієнічні навички та навички із самообслуговування.

Гра дитини

 • Створювати умови для розвитку предметних та символічних ігрових дій у дітей третього року життя, формувати вміння використовувати в іграх набутий життєвий досвід та будувати нескладний ігровий сюжет. Вчити дотримуватися правил гри, доводити розпочату справу до кінця.
 • Розвивати уміння самостійно займати себе грою, добирати іграшки для гри; вчити використовувати у грі іграшку як партнера, перетворюючи її на персонаж. Формувати дбайливе ставлення до іграшок, вміння складати їх на місця.
 • Спонукати до спільних ігор з дорослими та іншими дітьми.
 • Викликати за допомогою гри позитивні емоції, бажання імпровізувати та фантизувати.

Види ігор:

 • творчі ігри: сюжетні ігри, конструктивно-будівельні ігри, ігри-драматизації, інсценівки та театралізації;
 • ігри за правилами: дидактичні ігри, рухливі ігри, народні ігри.

Дитина у природному довкіллі

 • Розвивати цілісне сприйняття природи у гармонійному поєднанні пізнавальних, етичних, естетичних, практичних мотивів взаємодії з нею.
 • Дати знання про доступні розуміння дітей явища та об’єкти природи, представників рослинного і тваринного світу: назву, найбільш характерні особливості, правила взаємодії.

Об’єкти і явища природи: грунт, пісок, глина, вода, дощ, сніг, лід, вітер, сонце.

Рослини:

 • Привчати сприймати рослини як живих істот.
 • Дати знання про те, що рослинам для розвитку потрібна вода, грунт, сонячне світло, доляд людини.

Тварини:

 • Вчити розрізняти і називати свійських та диких тварин.
 • Формувати елементарні уявлення про характерні зовнішні ознаки тварин, їхні рухи, поведінку в довкіллі  та під час спілкування з дітьми.
 • Вчити правильно називати основні частини тіла тварин, яскраві ознаки зовнішнього вигляду, рухи, дитинчат свійських тварин, які живуть біля людей, та відрізняти від дорослої тварини за зовнішнім виглядом, поведінкою.
 • Дати знання про те, що тварин слід доглядати, приязно до них ставитися.
 • Формувати елементарні уміння догляду за тваринами.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 • Збагачувати досвід дітей різноманітними сенсорними враженнями.
 • Розвивати відчуття та сприймання.
 • Залучати до сенсорних дидактичних ігор, різноманітних дій з предметами та іграшками.
 • Вчити групувати предмети за певними сенсорними ознаками: кольором, величиною, формою; створювати ситуації, які спонукають дитину до виділення цих ознак предметів.

Орієнтування у кольорах.

Орієнтування у формі та величині предметів.

Орієнтування у звуках: звуки як у природі так і у побуті.

Орієнтування у просторі.

Ознайомлення з множиною. Вчити розрізняти кількість предметів: багато, мало, один (два, три).

Конструювання:

 • Формувати у дітей інтерес до конструювання з будівельного матеріалу, ознайомлювати з його найпростішими конструктивними властивостями.
 • Формувати уявлення про колір, форму, величину, початкові просторові уявлення.
 • Залучати дітей до створення найпростіших конструкцій з кубиків і цеглинок, вчити правильно називати їх, використовувати конструкції в ігровій діяльності, добираючи іграшки відповідного розміру.

Дитина у світі культури

Образотворча майстерня:

 • Навчати дітей у різних видах образотворчої діяльності (малювання, ліплення) відображати явища та предмети довкілля.
 • Підтримувати у дітей інтерес до образотворчої діяльності.
 • Розвивати емоційну чутливість, уміння милуватися, захоплюватися красою барв, форм та їх поєднання.
 • Знайомити дітей з основними кольорами спектра (червоним, синім, жовтим) та можливостями утворення з них інших.
 • Заохочувати до використання у грі як предметів – замінників виробів, виготовлених власними руками.

Музичний калейдоскоп:

 • Збагачувати досвід дітей музичними враженнями, сприяти засвоєнню елементарних понять про музику.
 • Вчити слухати музику від початку до кінця, розуміти зміст музичних творів та визначати їх характер.
 • Викликати бажання слухати музичні твори та спів пісень, стимулювати прагнення слухати їх у виконанні педагога.
 • Розвивати музичні здібності.
 • Розвивати уміння підспівувати окремі склади, слова та закінчення фрази пісні, вчити співати самостійно нескладні пісні, що будуються на простій мелодії.
 • Формувати уміння чисто передавати звучання мелодії з пісенними фразами, що повторюються.
 • Розвивати емоційність та образність сприйняття музики через рухи, формувати здатність сприймати та відтворювати рухи, які показує дорослий, вчити передавати в рухах різні образи.
 • Вчити дітей починати рухи з початком музики та закінчувати з її закінченням, розвивати уміння ритмічно рухатися під музику, крокувати, ходити та бігати, формувати навички змінювати рухи відповідно до характеру музики або змісту пісні, а також поєднувати рухи та спів.

Театральна мозаїка:

 • Ознайомити дітей з можливостями театралізації літературних творів шляхом розігрування їх змісту за ролями з використанням допоміжних засобів: костюмів, іграшок, декорацій, спеціального обладнання, допоміжних предметів.
 • Формувати уміння сприймати театральні постановки у виконанні вихователя, батьків чи професійних акторів, емоційно відгукуватися на них.
 • Формувати у дітей елементарні уміння передавати змістове та емоційне наповнення літературного твору за допомогою дій та мовлення.
 • Стимулювати зацікавлення та бажання дитини брати участь у драматизаціях.

Літературна скринька:

 • Вчити дітей з допомогою вихователя, а згодом і самостійно відтворювати кілька народних пісеньок, віршиків, забавлянок. Спонукати дітей до повторення слів, фраз, речень, звуконаслідувальних виразів, виконання дій відповідно до тексту. Учити дітей розуміти зміст коротеньких народних казок.