Аналіз роботи закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» за 2017 /2018 навчальний рік

Організація освітньої діяльності в ЗДО у 2017 /2018 навчальному році  здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,   Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/ 2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-20120 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення Про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003.№ 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

У дошкільному закладі функціонує 16 груп, виховувалось 420 дітей. З них: дві групи раннього віку, три групи раннього віку короткотривалого перебування, дві молодших, дві середніх, дві різновікових, три старших, дві групи компенсуючого типу. За 10,5-годинним режимом працювали – 11 груп, за 12-ти годинним режимом – 2 групи, за 4-ри годинним режимом – 3 групи.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад забезпечений повністю. У навчальному році працювали спеціалісти: вихователі – методисти – 2,  учителі-логопеди – 2, інструктор з фізкультури – 1, музичні керівники – 2, практичний психолог – 1. Усього 27 педагогів.

2 (7 %)

 

Педа

гоги

Освіта Категорія, звання Кількість

студентів

 

 

 

 

27

Вища дошкільна-

11 (41%)

Вища педагогічна –                    14(52%)

Середня спеціальна освіта –

2 (7 %)

«Спеціаліст вищої категорії» –

11 (41 %)

«Спеціаліст першої категорії» –

6 (22 %)

«Спеціаліст другої категорії» –

3 (12%)

«9 тарифний розряд» –   2 (7 %)

Не атестовані  –            5 (18%)

Звання «вихователь-методист»-

                                          3 (11%)

1 педагог

ГДПУ імені О. Довженка

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  вихователю  Охріменко О. В.,  присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії»  вихователям

Мартинюк І.М., Ховрич Т.А., інструктору  з фізичного виховання Власенко О.В.,

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»  вихователю Сіроштан В.В. та учителю – логопеду Безверхій І.Г. Під час проведення методичного фестивалю: «Панорама методичних відкриттів педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння вищої категорії чи педагогічного звання» Мартинюк І.М. презентувала свої матеріали з проблеми «Сучасні підходи до роботи з батьками».

Відвідуючи міські методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, виставки педагогічних доробок, педагоги дошкільного закладу підвищили свій професійний рівень, ознайомилися з досвідом роботи педагогів дошкільних закладів міста. Вихователь Сіроштан В.В.  відвідала ІІ Всеукраїнську науково практичну конференцію  з міжнародною участю «Арт-терапевтичні технології» та стала учасником майстер – класу  Сучасні технології пісочної анімації : теорія і практика. Вихователі Охріменко О.В., Ховрич Т.А., вихователь –методист Тарасенко В.С. пройшли курс  «Використання хмарних сервісів Microsoft у навчальному процесі». Інструктор з фізвиховання Власенко О.В. відвідала VІІІ Всеукраїнську науково практичну конференцію  з міжнародною участю «Освіта і здоров’я» . Вихователі  Теницька О.І., Ковальова Н.В., Мартинюк І.М., Демидова Н.Я., Кравченко Л.А., вихователі – методисти Макарова В.І., Тарасенко В.С. відвідали Регіональний  фестиваль освітніх технологій «Перспектива – Суми 2018» та отримали сертифікати на  право впровадження інноваційних методик. Вихователі Волохова Н.І., Сіроштан В.В., Ховрич Т.А.,  вихователь –методист Тарасенко В.С., практичний психолог Кеворкова М. Г., учителі – логопеди Солодовник М.К.,  Безверха  І.Г., відвідали авторський навчальний семінар  з арт-терапії  кандидата  педагогічних наук, доцента  Деркач О.О.  Вихователь –методист  Макарова В.І., вихователі  Охріменко О.В., Пестун О.Г. прослухали авторський навчальний семінар з казкотерапії кандидата  педагогічних наук, доцента  Деркач О.О.

На належному рівні була організована робота з «вузькими» спеціалістами. Проведені консультації, семінари-практикуми, які сприяли самовдосконаленню професійної майстерності, формуванню власного досвіду та стилю роботи.

Упродовж навчального року проводився моніторинг педагогічної діяльності. За підсумками проведеного моніторингу за 2017/ 2018 навчальний рік був визначений рейтинг рівня професійної майстерності педагогів та присвоєно звання «Вихователь року» педагогам: Теницькій О. І., Кравченко Л. А., Мартинюк І. М., Охріменко О. В., Волоховій Н. І., Ховрич Т. А., «Спеціаліст року»: Пестун О. Г.,  Власенко О. В., Солодовник М. К.,  Подус О. А., Безверхій І. Г.

Упродовж навчального року проводились різні методичні заходи: педради, консультації, семінари-практикуми, презентації досвіду роботи, виставки посібників, конкурси, майстер-класи, тренінги,  спрямовані на розв’язання  основних завдань: удосконалення  форми співпраці педагогічного колективу з сім’ями вихованців засобами використання інформаційно-комунікаційних технологій;   здійснення  роботи щодо проведення національно-патріотичного виховання дошкільників  засобами художньо-естетичного розвитку; підвищення мовленнєвої компетентності педагогів, дітей, батьків шляхом створення розвивального мовленнєвого середовища; створення  умов для збереження психічного, фізичного здоров’я дошкільників,  з використанням оздоровчих технологій.

Педагогічна рада «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу і сім’ї» сприяла удосконаленню форм співпраці педагогічного колективу з сім’ями вихованців засобами використання інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій.

Семінар-практикум «Співпраця з родиною» систематизував знання педагогів про співпрацю з родинами вихованців; сприяв змістовності планування взаємодії дошкільного закладу та сім’ї; використанню дієвих форм співпраці з батьками; досягненню ефективності підвищення кваліфікації педагогів завдяки застосуванню структурних схем та моделей.

Педрада «Художньо-естетичний розвиток дошкільників  у світі патріотичного виховання» збагатила досвід педагогів щодо застосування  та використання нетрадиційних технік малювання, ознайомлення дітей з різними народними ремеслами декоративно-прикладного мистецтва.

Семінар-практикум  з даної проблеми підвищив  рівень теоретичної підго­товки педагогів  та  удосконалив  їх знання щодо змісту, принципів, закономірностей, ме­тодів та організаційних форм громадянського виховання дітей дошкільного віку.

Упродовж навчального року працювала творча група закладу. Членами творчої групи: Солодовник О. О., Макарова В. І., Тарасенко В. С., Кравченко Л. А., Солодовник М. К., Охріменко О. В., Теницька О. І., Волохова Н. І. напрацьовані матеріали з проблеми «Використання сучасних форм роботи з батьками»: розроблені методичні рекомендації, створена медіатека мультимедійних презентації методичного кабінету: підібрані комп’ютерні фізхвилинки, дидактичні ігри для організації сучасного освітнього процесу та розвитку у дітей навичок, необхідних для успішної життєдіяльності.

З метою надання допомоги молодим педагогам діяв клуб молодого вихователя «Пошук». Проводились консультації, семінари-практикуми, відкриті покази занять, які сприяли стимулюванню росту професійного, освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого вихователя.

З метою виховання всебічно розвиненої особистості та найповнішого розкриття задатків та нахилів дітей в дошкільному закладі діяли гуртки: із соціально-економічного розвитку «Афлатот» (керівники – Сіроштан В.В., Теницька О. І., Волохова Н. І.); з музичної діяльності: «Дзвіночок» (керівник – Кисіль Д. О.), «Музичний калейдоскоп» (керівник – Бабута Д. О.); з англійської мови: «Веселий англійський» (керівник – Пестун О. Г.), «Граючись, учимось англійської мови» (керівник – Подус О. А.), «Англійська – це цікаво» (керівник Плут О.Ю.) з патріотичного виховання «Школа маленьких козачат» (керівники – Мартинюк І. М., Кравченко Л. А.); з ігрової діяльності за методикою М.Шуть «А давайте пограємо!»(керівник Ховрич Т.А.); зі спортивної акробатики «Парасолька» (керівник – Власенко О. В, які особливу увагу приділяли розвитку дітей та неодноразово звітувалися перед батьками. Вихованці  гуртка з англійської мови «Веселий англійський» (керівник – Пестун О. Г.) представили вокальну композицію «Колискова»  та музичних гуртків «Музичний калейдоскоп» (керівник – Бабута Д.О.), «Дзвіночок» (керівник – Кисіль Д. О.), представили вокально-хореографічну композицію «А що таке щастя?» (керівники – музичні керівники Кисіль Д.О., Бабута Д.О., інструктор з фізкультури Власенко О. В.).

Відповідно до наказу дошкільного закладу №  від 11.05.2018 р. «Про підготовку та проведення тижня безпеки» з 14 по 18 травня був проведений Тиждень безпеки дитини з метою закріплення практичних знань та умінь з питань безпеки життя і здоров’я.

Педагоги закладу освітньо-виховний процес продовжували здійснювати за Базовим компонентом дошкільної освіти та  Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».  Результати моніторингу  рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчать, що  дошкільники засвоїли   вимоги програми на достатньому рівні .

Освітня лінія «Особистість дитини»

Проведені оздоровчі та фізкультурно-розвивальні заходи сприяли оволодінню дітьми елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров’я, загартування. Діти навчались усвідомлювати цінність здоров’я, його значення для повноцінної життєдіяльності, роль фізичних вправ, ранкової гімнастики у розвитку та зміцненні організму та застосовувати здобуті знання, вміння і навички.              

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

У процесі ознайомлення з навколишнім світом у дітей сформовані елементарні уявлення про світ речей, предметів, іграшок, побутове життя та працю людей різних професій тощо.

                      Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Результати роботи з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» свідчать про те, що у дітей сформована система знань про об’єкти та явища природи планети Земля, зв’язки і залежності між ними та роль у природі, про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля, заощадливого користування природних багатств.

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Засвоєні уміння і навички дітей показали , що вони навчились використо- вувати в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного світу, наслідувати мистецькі зразки – образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні.

Музична скарбничка

Упродовж року музичні керівники та вихователі проводили належну роботу з розвитку музичних здібностей дітей, забезпечували їх різнобічний музично-естетичний розвиток: виховували любов до пісні й співу, вміння виявити відповідний настрій в інтонації, бажання слухати музику.

Вік Молодший вік(285) Старший вік(105 )
Півріччя І ІІ І ІІ
Високий рівень 31 (11%) 60(21%) 19(18%) 25%(24)
Достатній рівень 54(19%) 71(25%) 44(42%) 60%(57)
Середній рівень 171(60%) 145(51%) 22(21%) 15%(14)
Нижче середнього 23(8%) 9(3%) 17(16%) 10% (10)
Початковий рівень 6(2%) 3(3%)

 

Аналіз роботи з образотворчої діяльності виявив, що у дітей закладу сформоване естетичне ставлення й художньо-творчі здібності, розвинені уміння бачити та відчувати красу довкілля, досліджувати різні об’єкти, матеріали, пізнавати їх властивості.

Освітня лінія «Гра дитини»

Під час ігрової діяльності діти привчилися до спільних дій, набули умінь товаришувати, дружити, помічати та розуміти один одного, підтримувати, допомагати, творчо себе проявляти. Через ігри дидактичного спрямування дошкільнята оволоділи мовленням, математичним змістом, закріпили знання про навколишній світ.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

При розв’язанні програмових завдань з даної освітньої лінії метою вихователів було формування у дітей основних видів пізнавальних дій – практичних, сенсорних, мислительних, за допомогою яких виділяються та усвідомлюються різноманітні математичні уявлення.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

З метою розвитку мовлення педагоги закладу сформували у дітей певні мовленнєві навички і вміння. Упродовж навчального року дошкільники практично засвоювали та усвідомлюють фонетичні, лексичні, граматичні, орфоепічні, семантичні, стилістичні норми.

Загальний рівень розвитку за усіма освітніми лініями Базового компоненту

Вік Ранній вік

(106 дітей)

Молодший вік

( 64дитини)

Різновікові групи

(95дітей)

Півріччя I II I II I II
Високий рівень 2(2%) 29 (28%) 16(26%) 14 (14%) 53(50%)
Достатній рівень 3(3%) 37(35%) 33(45%) 31(24%) 43(42%) 35(33%)
Середній рівень 46(49%) 34(32%) 31(42%) 16(9%) 47(46%) 17(16%)
Початковий рівень 48(51%) 19 (18%) 9(12%) 0(0%) 1(1%)

 

Вік Середній вік

(106 дітей)

Старший вік

( 64дитини)

Групи компенсуючого типу

(95дітей)

Півріччя I II I II I II
Високий рівень 2(2%) 29 (28%) 16(26%) 14 (14%) 53(50%)
Достатній рівень 3(3%) 37(35%) 33(45%) 31(24%) 43(42%) 35(33%)
Середній рівень 46(49%) 34(32%) 31(42%) 16(9%) 47(46%) 17(16%)
Початковий рівень 48(51%) 19 (18%) 9(12%) 0(0%) 1(1%)

Робота психологічної служби закладу спрямована на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, зміцнення і захист їх психічного здоров’я. Практичний психолог Кеворкова М. Г. здійснювала систематичне спостереження психолого-педагогічного статусу дитини, динаміку її психологічного розвитку в процесі перебування у дошкільному закладі (на кожну дитину оформлена картка індивідуального розвитку); виявляла і обстежувала вихованців, які потребують соціально-психологічної корекції та надавала їм психолого-педагогічну допомогу; сприяла формуванню психологічної культури батьків, вихователів.

Згідно з річним планом практичного психолога були проведені розвиваючі, корекційні заняття за програмами: «Разом весело дружити», «Програма з розвитку когнітивної сфери», «Веселі заняття», що сприяло інтелектуальному та особистісному розвитку дітей.

З метою залучення батьків до навчально-виховного процесу використовувались інтерактивні форми роботи. Проводились консультації «З посмішкою до дитячого садка», «Партнерська взаємодія з дитиною», «Значення гри в житті дитини», «Добре, коли всі поряд», «Якою ви хочете бачити свою дитину», «Роль іграшки у житті дитини».  Проводились відкриті заняття для батьків  групи раннього віку «В групі дружать всі малята». У батьківських куточках груп постійно розміщувалися корисні інформаційні матеріали з рекомендаціями практичного психолога щодо особливостей розвитку та виховання дитини дошкільного віку. У результаті систематичної роботи підвищився рівень психолого-педагогічної компетентності батьків та педагогів. Практичний психолог  Кеворкова  М.Г.  брала участь у  міському етапі  обласного огляду – конкурсу на кращий психологічний кабінет закладів освіти м. Суми, за зайняте ІІ місце  отримала Грамоту управління освіти і науки Сумської міської ради. Моніторинг рівня готовності випускників до школи свідчить про те, що діти старшого дошкільного віку засвоїли вимоги Базового компоненту дошкільної освіти, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до навчання, здатні до саморегуляції поведінки.

Таблиця стану обстеження готовності дітей

старшого дошкільного віку до школи

Всього дітей старшого віку Ідуть до школи Залишаються у ДНЗ, причини Готові до навчання у школі Не готові до навчання у школі
 

92

5р.-0  дітей

6р.-92 дітей

7р.-10 дітей

 

3 дітей ЗНМ ІІ

 

89

 

3 дітей ЗНМ ІІ

Особлива увага у ДНЗ надається дітям п’ятирічного віку. З метою виконання вимог листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» педагогами встановлено, що по мікрорайону проживає 116 дітей 5-річного віку. Всього підготовкою до школи через різні форми охоплено 100 % старших дошкільнят: 116 дітей відвідує ДНЗ міста, 12 дітей – НВК.

Всього дітей проживає по мікрорайону Охоплено дошкільною освітою Не охоплено дошкільною освітою. Вказати причини. Форми охоплення їх дошкільною освітою
116 116

Діти, п’ятирічного віку, які проживають по  мікрорайону дошкільного закладу, всі  охоплені дошкільною освітою. Педагогічний колектив працював  над: формуванням  пізнавальної діяльності дошкільників, їх мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, особистісної готовності майбутніх першокласників; розвитком  трудових, ігрових  навичок та вмінь, комунікативних  здібностей та фізичною  підготовкою дітей; використанням сучасних педагогічних інноваційних технологій (елементи ТРВЗ, проблемно-пошукові ситуації, методики М. Зайцева та М. Єфименка), засобів  інформаційно  – комунікаційних технологій.

Учителі-логопеди Солодовник М. К., Безверха І. Г. систематично проводили  роботу з дітьми груп компенсуючого типу  за Програмою корекційно – розвивальної роботи з дітьми  із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення для дітей старшого віку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            з метою розвитку зв’язного мовлення дітей, покращення звуковимови, збагачення словника. Значно підвищився рівень корекційної  роботи  учителів- логопедів завдяки використанню прийомів та методів мнемотехніки, коректурних таблиць, засобів ІКТ.

З груп компенсуючого типу випущено 19 дітей,  з них іде  до школи  – 15. Усі діти успішно подолали мовленнєві вади та засвоїли вимоги Програми.  Протягом року проводились зустрічі з батьками, надавались консультації, поради та рекомендації за їх запитом.

Фізкультурно-оздоровча робота у закладі проводилась відповідно до плану роботи, яка  була спрямована на зміцнення, збереження здоров¢я дітей. Питання фізичного розвитку розглядалися під час проведення консультацій, батьківських зборів, психолого-педагогічних консиліумів та інших методичних заходів, які допомогли педагогам підвищити професійний рівень з фізичного виховання дошкільників.

З метою розвитку фізичних якостей, ознайомлення дітей з різними видами спорту, формування здорового способу життя організовувались спортивні свята, розваги, Дні здоров¢я, проводились фізкультхвилинки, фізкультпаузи, проводився медичний огляд дітей. Діяли гуртки з акробатики, ритміки, фітболу, степ-аеробіки. Вихованці гуртків, неодноразово виступали на звітах гурткової роботи, на загальних батьківських зборах. Педагоги закладу залучали батьків до спільної роботи, надавали консультації, поради щодо зміцнення здоров¢я дітей та їх фізичного розвитку.

Щорічно у вересні-травні проводиться моніторинг фізичного розвитку для встановлення рівня засвоєння основних рухів. Результати моніторингового дослідження дають змогу вихователям та інструктору з фізичної культури сформувати подальшу роботу, спрямовану на вдосконалення фізичних та психічних якостей дітей.

Показники фізичного розвитку дітей

Вік Ранній вік(106) Молодший вік(74) Старший вік(105)
Півріччя І ІІ І ІІ І ІІ
Високий рівень 5(5%) 27(25%) 3(4%) 15(21%) 36(34%) 54(52%)
Достатній рівень 16(15%) 20(18%) 12(16%) 24(32%) 20(19%) 35(33%)
Середній рівень 54(51%) 37(35%) 47(63%) 32(43%) 49(47%) 16(15%)
Нижче середнього 21(20%) 12(11%) 11(16%) 2(3%)
Початковий рівень 10(9%) 2(1%) 1(1%) 1(1%)

Дошкільний заклад за участь  у І (міському ) етапі обласного  Фестивалю «Гармонія руху»  отримав Грамоту департаменту  освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за зайняте ІІ місце. Педагогами закладу був створений фільм «Фізкультурно – оздоровча робота в дошкільному закладі», виготовлений буклет  з даної проблеми до  Всеукраїнського огляду – конкурсу на  кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України.

Позитивних результатів досягла медична служба закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням оздоровчо-профілактичної роботи з педагогічними заходами. Медична сестра старша здійснювала медичне обслуговування, постійний контроль за виконанням оздоровчих заходів, проводила моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я. У результаті цілеспрямованої роботи значно знизилася захворюваність на вітряну віспу, отит, покращились показники стану здоров’я дітей.

Показники стану здоров’я дітей за 2017 – 2018 навчальний рік

Назва Група здоров’я Група здоров’я Фізичний розвиток
Кількісні показники I II ІIІ Основ-на Підго-товча Спеці-альна Висо-кий Сере-дній Низь-кий
Кількість дітей 418 2 418 2 62% 36% 2%

Харчування дітей у дошкільному закладі відповідало встановленим нормам. Його вартість становить 18-00 гривень на одну дитину раннього віку, 22-00 гривні на одну дитину старшого віку. Харчування дітей пільгових категорій профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Аналіз виконання норм харчування в дошкільному закладі за І півріччя 2018 року показав, що у порівнянні з 2017 роком значно поліпшились показники виконання норм м’яса, яєць, молока, овочів, круп. Норми харчування по основним компонентам продуктового набору виконані в середньому на 80 відсотків.

Працівники дошкільного закладу велику увагу приділяли оздоровленню та загартуванню дітей у літній період. За літній період було оздоровлено 205 дітей. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних і оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства охорони України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих заходах» особлива увага приділялась забезпеченню оптимальної калорійності збалансованого раціонального харчування (вживання свіжих фруктів, овочів, соків). Додаткова батьківська доплата в день на 1 дитину становила: для дітей ясельного віку – 0-78 грн., садового віку – 1-02 грн. Всього – 1-80 грн.

У літній період робота закладу була спрямована на виконання загартовуючих та оздоровчих заходів. Широко використовувались різні засоби загартування: сонцем, повітрям, водою, ходьба босоніж. Ефективно впроваджувалися оздоровчі технології: ігри з піском, водою, кольоротерапія, малювання на «креативній дошці», за допомогою піску; здоров’язбережувальні технології: хатха-йога, фітбол-аеробіка, технологія «Су-джок». Щоденно проводилась ранкова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультурні заняття, екскурсії, піші переходи, цільові прогулянки за межі садочка.

Цікаво були проведені музичні свята і розваги:  до Дня захисту дітей «Щасливий світ дитинства», «Свято мильних бульбашок», «Світ казок» – розвага до Тижня театру, «Фруктовий бал», «Стежинками літа», «Свято Івана Купала», «Дарунки літа», «Казкова країна – квіткова долина», «Буде в місті і в селі мед солодкий на столі», «Літечко, прощавай!»; спортивні розваги: «Зустрінемо літо», «Зірниця» та свята: «У гості до принцеси Несміяни», «Прощавай, літечко!».

Освітня робота з дітьми здійснювалась на свіжому повітрі, кожного дня дошкільники дізнавалися про щось нове, цікаве, мали можливість шляхом практичних дій перевірити знання під час проведення «екологічних стежин», екскурсій , туристичних походів.

Планування освітньої роботи проводилось за тематичними тижнями, днями: «Літо в гості завітало», «У світі казки чарівної», «Тиждень здоров’я», «Природні явища влітку», «Моя сім’я», «У світі гри», «Тиждень експериментів», «Хто нас розуму навчає», «Люби і оберігай», «Україна – рідний край», «Творчості і фантазії», «У веселім хороводі», день літніх квітів, день казкаря, день здоров’я, день ягід, день сонця, день сюжетно-рольової гри, день рідної мови, день творчості. Упродовж тижня діти дізнавалися та ділилися враженнями про щось нове, цікаве; працювали, досліджували, зміцнювали здоров’я, розважалися.

Не залишилась поза увагою і трудова діяльність дітей. Разом з вихователями діти охоче працювали на городі, в квітнику; мали змогу бачити результати своєї праці та радіти їм.

Для забезпечення охорони життя та здоров’я дітей вихователями груп було проведено ряд бесід з вихованцями та батьками щодо дотримання правил поведінки: на дорозі, під час катання дітей на самокатах, велосипедах, біля водойм, щодо попередження отруєнь ядовитими ягодами та грибами, дотримання правил особистої гігієни. Діти отримали нові знання про лікарські рослини, вітаміни та їх значення для здоров’я та росту організму.

Особлива увага приділялася патріотичному вихованню дітей. У закладі діяв літній козацько-оздоровчий табір «Сім шляхів». Система роботи табору була побудована на засадах козацького виховання: діти долучались до прадавніх звичаїв та обрядів українського народу, а також оздоровились фізично, духовно, стали більш самостійними, дисциплінованими.

У куточках для батьків постійно з’являлася інформація з рекомендаціями щодо оздоровлення дітей, раціонального харчування та про хід літнього оздоровчого періоду. Про життя дітей у дошкільному закладі влітку батьки мали змогу ознайомитися також на сторінках щотижневих літніх газет та на фотостендах.

Систематично проводилась робота з кадрами. Наради при завідувачу: «Методи оздоровлення дітей влітку», «Сторінками педагогічної преси», «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку», «Години творчого пошуку з питань вибору оптимальних форм роботи з дітьми», «Ігрова діяльність в літній період», «Підсумок проведення літнього оздоровлення»; консультації: «Організація та проведення свят, розваг, конкурсів», «Проведення спостережень у природі», «Особливості загартування в оздоровчий період», «Шляхи активізації рухової активності дітей влітку», «Організація туристично-краєзнавчої роботи з дітьми в літній період», «Безпека дитини влітку»; семінари-практикуми: «Використання сучасних оздоровчих технологій», «Організація ігор-занять із піском».

Влітку 2017 року у закладі були оздоровлені діти з соціально незахищених сімей.

Всього у дошкільному закладі  дітей з багатодітних сімей – 21 дитина, АТО – 15 дітей, малозабезпечених – 1 дитина. З них оздоровлено: багатодітних – 9дітей; АТО – 7дітей, малозабезпечених – 1 дитина.

Організація літнього оздоровлення та відпочинку сприяла відновленню сил, поліпшенню стану здоров’я дітей дошкільного закладу. Свіже повітря та різноманітна діяльність підвищували апетит, загартовували організм дитини.

За підсумками оздоровлення дітей в ДНЗ №28 виданий наказ «Про підсумки проведення літнього оздоровлення дітей у 2017 році», проведена нарада при завідувачу «Підсумок оздоровчої роботи»; створений фільмі «Організація роботи літнього табору для маленьких козачат «Сім шляхів», оформлений буклет «Описовий звіт про організацію оздоровлення дітей влітку». Матеріли подані до обласного Огляду-конкурсу на кращий стан організації оздоровлення дітей влітку в дошкільних навчальних закладах.

У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 12, 13, 30. Вихователями відстежувалися результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Упродовж навчального року проводилися батьківські збори, організовувались екскурсії до школи, взаємовідвідування занять, гуртків. Робота педагогічного колективу з п’ятирічними дітьми була направлена на: формування пізнавальної діяльності, мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, особистісної готовності майбутніх першокласників; формування та розвиток трудових навичок та вмінь, розвиток комунікативних здібностей дітей, розвиток ігрової діяльності, створення розвивального середовища; фізичну підготовку дітей до школи.

Дошкільний заклад  співпрацював з такими соціальними інститутами:

театром ім. Щепкіна, юного глядача; дитячою поліклінікою № 3; міським телебаченням ТРК «Академ TV»;   музичною школою № 3,  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Педагогічними працівниками закладу систематично проводилася робота з дітьми по мікрорайону. Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 14.05.2012 р. № 412 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та наказу дошкільного закладу від 16.05.2016 року № 30 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», проведено облік дітей від 0 до 6 років по мікрорайону дошкільного закладу, оформлені персоніфіковані списки за роками народження дітей. Охоплення дітей дошкільною освітою 5-річного віку становить – 116 дітей (100 відсотків).

З метою залучення батьків до освітньо-виховного процесу педагоги закладу продовжували використовувати сучасні форми роботи: загальні, групові батьківські збори, Тиждень сім’ї, тренінги, зустрічі за «круглим столом», консультації, анкетування, презентації роботи груп, родинні свята та розваги, проводились виставки творчості «Новорічні дива», «Великодній вернісаж», «Осіння казка», «Весна у гості завітала», виставка виробів до Дня Незалежності; звіти гурткової роботи, конкурси, тематичні дні: День Матері, День сім’ї. Батьки були активними учасниками спортивних розваг «Ігри патріотів», «Подорож на острів здоров’я», музичних свят: Свято Весни, Новий рік, «Масляна», «Садок дитячий, прощавай» та інших заходів. У квітні був проведений День відкритих дверей, під час якого батьки мали можливість переглянути  заняття, звіт гурткової роботи,  взяти участь у майстер-класах, спортивних розвагах.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу значно покращилась у порівнянні з минулим навчальним роком. За рахунок бюджетних коштів були придбані предмети та матеріали: меблі, іграшки, канцтовари, періодичні видання, телевізори, інтерактивна дошка. Всього засобів ІКТ у закладі становить: 7 комп’ютерів, 3 ноутбуки, 2 мультимедійні установки, 12 телевізорів, 1 інтерактивна дошка.

Медичний кабінет   укомплектований відповідно до Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Аналіз роботи за минулий навчальний рік показав, що у дошкільному закладі були створені належні умови для проведення повноцінного навчально-виховного процесу, але залишились невирішеними деякі проблемні питання:

– недостатня  увага приділялась формуванню предметно – практичної діяльності дітей.

– не в повній мірі використовувались інноваційні методи і прийоми роботи  з мовленнєвого розвитку .

– не на належному рівні забезпечувалось використання ігрової діяльності як розвивального засобу для розвитку дошкільників.