Звіт про діяльність закладу за 2016 – 2017 навчальний рік

Упродовж 2016 – 2017 навчального року педагогічний колектив продовжував працювати, на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629, Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Освітньої програми для дітей від 2 до7 років «Дитина».

У дошкільному закладі функціонувало 16 груп, виховувалося 425 дітей. З них: дві групи раннього віку, три групи раннього віку короткотривалого перебування, дві молодших, дві середніх, дві різновікових, три старших, дві компенсуючого типу. За 10,5-годинним режимом працювали – 11 груп, за 12-ти годинним режимом – 2 групи, за 4-ри годинним режимом – 3 групи.

У 2016-2017 навчальному році педагогічними кадрами дошкільний заклад забезпечений повністю. У навчальному році працювали спеціалісти: учителі-логопеди – 2, інструктор з фізкультури – 1, музичні керівники – 3, практичний психолог – 1. Усього 30 педагогів.

Педагоги Освіта Категорія, звання Кількість студентів
30 Вища дошкільна – 11 (37%)

Вища педагогічна – 17 (57%)

Середня спеціальна освіта

– 2 (7 %)

«Спеціаліст вищої категорії» –  8 (26,5 %)

«Спеціаліст першої категорії» – 8 (26,5 %)

«Спеціаліст другої категорії» –   3 (10 %)

«9 тарифний розряд» – 2 (7 %)

Не атестовані – 9 (30%)

Звання: «вихователь-методист» 3 (10,3%)

1 педагог – СДПУ імені А.С. Макаренка

5 педагогів – ГДПУ імені О. Довженка

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» завідувачу Солодовник О. О., учителю-логопеду Солодовник М. К., вихователю Волоховій Н. І.; кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» присвоєно вихователям Єфіменко М. В., Горпинич М. М.; категорію «спеціаліст другої категорії» присвоєно вихователю Івановій Г. М., підтверджено 9 тарифний розряд вихователю Терещенко Г. І.

Під час проведення міської ділової гри «А я роблю так» вихователь Волохова Н. І. презентувала свої матеріали з проблеми «Використання психолого-педагогічного проектування в роботі з дітьми старшого дошкільного віку»; досвід роботи завідувача Солодовник О. О. представлено у відеофільмі «Контрольно-аналітична діяльність завідувача протягом одного дня у ДНЗ № 28 «Ювілейний».

Відвідуючи методичні заходи: методичні  об’єднання, семінари, семінари-практикуми, виставки педагогічних доробок, педагоги дошкільного закладу підвищили свій професійний рівень, познайомилися з досвідом роботи педагогів дошкільних закладів міста, України.

Завідувач ДНЗ Солодовник О. О. була запрошена до Міністерства освіти і науки України на церемонію нагородження Дипломом Лауреата Всеукраїнського огляду досвіду роботи управлінь освіти та дошкільних навчальних закладів (навчально-виховних комплексів) з питань організації та розвитку дошкільної освіти.

Вихователь Єфіменко М.В. була запрошена на церемонію нагородження переможців до Міністерства освіти і науки України 31 березня 2017 року за участь у VII Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу освіти. Дошкільний заклад був нагороджений  Грамотою Міністерства освіти і науки України за зайняте ІІ місце у номінації «Веб-сайти дошкільних навчальних закладів».

Вихователі Охріменко О.В., Пестун О.Г. відвідали Міжнародний фестиваль освітніх технологій «Перспектива – Суми 2017» та отримали сертифікати на право впровадження інноваційних методик. На зустрічі з Гавриш Н. В., доктором педагогічних наук, науковим співробітником Інституту проблем виховання НАПН України, професором кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди» були присутні педагоги закладу: Теницька О.І., Безверха І.Г., Солодовник М.К., Охріменко О.В., Кравченко Л.А., вихователі-методисти Макарова В.І., Тарасенко В.С.. На міській виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників були представлені матеріали з досвіду роботи вихователів: Волохової Н. І. «Презентаційні матеріали до проектів», Єфіменко М. В. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з малювання в дошкільному навчальному закладі». За участь у реалізації міського освітнього проекту «Буду я природі другом» у ДНЗ міста дошкільний заклад нагороджений  Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте ІІІ місце.

На базі дошкільного закладу відбулася зустріч з начальником відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Тамарою Панасюк, яка познайомилася з напрямами роботи закладу та високо оцінила діяльність педагогічного колективу.

На базі ДНЗ проведений обласний семінар-тренінг «Соціо-ігрові прийоми формування соціальної компетентності дошкільників за освітньою лінією Базового компоненту дошкільної освіти «Дитина в соціумі» «Розвиток позитивного образу-Я дитини на основі казкотерапії» за участю Баєр Ольги Миколаївни, кандидата психологічних наук, доцента, завідувача кафедри дошкільної освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

На належному рівні була організована робота Педагогічної майстерні «вузьких» спеціалістів з проблеми «Особливості використання мультимедійних презентацій в роботі з дошкільниками», яка сприяла самовдосконаленню професійної майстерності, формуванню власного досвіду та стилю роботи.

Упродовж навчального року проводився моніторинг педагогічної діяльності. За підсумками проведеного моніторингу за 2016 – 2017 навчальний рік був визначений рейтинг рівня професійної майстерності педагогів та присвоєно звання «Вихователь року» педагогам: Теницькій О. І., Пестун О. Г., Кравченко Л. А., Мартинюк І. М., Охріменко О. В., Волоховій Н. І., Ховрич Т. А., «Спеціаліст року»: Власенко О. В., Солодовник М. К., Подус О. А., Безверхій І. Г., Єфіменко М. В. А також створені «Сходинки зростання»,  які свідчать про  творчий внесок педагогів у роботі з дітьми.

Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік, керуючись Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, освітньою програмою для дітей від 2 до7 років «Дитина» колектив дошкільного закладу плідно працював над розв’язанням таких основних завдань: підвищення якості освіти дошкільників через активне впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими засобами творчих ігор, художньо-мовленнєвої діяльності; продовжувати здійснювати національно-патріотичне виховання шляхом соціально-морального розвитку дітей; забезпечення системного підходу до рухової діяльності дошкільників, впроваджуючи різні форми роботи з фізичного виховання.

З цією метою були проведені різні методичні заходи: педради, консультації, семінари-практикуми, презентації досвіду роботи, виставки посібників, конкурси, майстер-класи, тренінги.

Педагогічна рада «Інформатизація освітнього середовища – спосіб підвищення ефективності педагогічного процесу» сприяла якісній організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, впровадженню в освітній процес педагогічного досвіду роботи, нововведень, що поліпшують розвиток і результати виховання та навчання, вдосконалення використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Семінар-практикум з даної проблеми підвищив рівень теоретичних і практичних знань педагогів з питання введення ІКТ у систему дидактичних засобів дошкільного навчального закладу; удосконалив теоретичну та практичну підготовку вихователів; спонукав до постійної їх самоосвіти шляхом використання Інтернет-ресурсів.

Педрада «Аспекти педагогічної діяльності щодо підвищення ефективності мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» та теоретико-практичний семінар «Розвиток комунікативності дошкільників» удосконалили знання педагогів з даної проблеми та з’ясували чинники, які позитивно та негативно впливають на розвиток комунікативності у дошкільників; розвитку навичок ефективного спілкування педагогів з дошкільниками та дорослими.

Семінар-практикум «Інноваційні оздоровчі технології» розширив знання педагогів щодо використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, сприяв обміну досвідом з різних напрямів оздоровлення дітей: фізкультурно-профілактичного, психологічного, профілактичного.

Упродовж навчального року працювала творча група закладу. Членами творчої групи: Солодовник О. О., Макарова В. І., Тарасенко В. С., Кравченко Л. А., Солодовник М. К., Охріменко О. В., Теницька О. І., Волохова Н. І. напрацьовані матеріали з проблеми «Впровадження ІКТ у освітній процес дошкільного закладу»: розроблені методичні рекомендації, створена медіатека мультимедійних презентації методичного кабінету: підібрані комп’ютерні фізхвилинки, дидактичні ігри для організації сучасного освітнього процесу та розвитку у дітей навичок, необхідних для успішної життєдіяльності.

З метою надання допомоги молодим педагогам діяв клуб молодого вихователя «Пошук». Проводились консультації, семінари-практикуми, відкриті покази занять, які сприяли стимулюванню росту професійного, освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого вихователя.

З метою виховання всебічно розвиненої особистості та найповнішого розкриття задатків та нахилів дітей в дошкільному закладі діяли гуртки: із соціально-економічного розвитку «Афлатот» (керівники – Теницька О. І., Волохова Н. І.); з музичної діяльності: «Росинка» (керівник – Кисіль Д. О.), «Фантазія» (керівник – Бойченко В. П.); з англійської мови: «Funny English» (керівник – Пестун О. Г.), «Граючись, учимось англійської мови» (керівник – Подус О. А.), «Англійська – це цікаво» (керівник – Шестак Т. В.), «Крок за кроком» (керівник – Карпець Ю. В.); з патріотичного виховання «Школа маленьких козачат» (керівники – Мартинюк І. М., Кравченко Л. А.); з мовленнєвого розвитку «Читайлик» (керівник – Мартинюк І. М.); зі спортивної акробатики «Парасолька» (керівник – Власенко О. В.), з бальних танців «Грація» (керівник – Мєшкова Є. І.), які особливу увагу приділяли розвитку дітей та неодноразово звітувалися перед батьками.

За участь у обласному етапі Всеукраїнського фестивалю огляду кращого досвіду роботи з навчання англійської мови в дошкільних навчальних закладах «Hello English» заклад нагороджений Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за зайняте ІІІ місце.

Вихованці гуртка «Школа маленьких козачат» були відзначені на міському фестивалі дитячої творчості «Щасливий світ дитинства» за представлену вокально-хореографічну композицію «Сім шляхів» (керівники – музичний керівник Бойченко В. П., інструктор з фізкультури Власенко О. В.) та запрошені на гала-концерт.

Відповідно до наказу дошкільного закладу № 28 від 18.04.2017 р. «Про підготовку та проведення тренування з питань цивільного захисту» з 15 по 19 травня був проведений Тиждень безпеки дитини та об’єктове тренування з метою закріплення практичних знань та умінь з питань безпеки життя і здоров’я дітей.

Методичні заходи, проведені упродовж навчального року, показали, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості оволодіння різноманітними методами роботи.

Педагоги закладу освітньо-виховний процес продовжували здійснювати за Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами. Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до завдань програм з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчать, що педагогічний колектив виконав програмові завдання на достатньому рівні. Запропонована таблиця дає можливість простежити тенденцію рівня розвитку дітей.

Моніторинг навчальних досягнень старших дошкільників за освітніми лініями Базового компоненту за 2016 – 2017 навчальний рік

Освітня лінія «Особистість дитини»

Проведені оздоровчі та фізкультурно-розвивальні заходи сприяли оволодінню дітьми елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров’я, загартування. Діти навчались усвідомлювати цінність здоров’я, його значення для повноцінної життєдіяльності, роль фізичних вправ, ранкової гімнастики у розвитку та зміцненні організму та застосовувати здобуті знання, вміння і навички.

                2015-2016 н.р.                                            2016-2017 н.р.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

У процесі ознайомлення з навколишнім світом у дітей сформовані елементарні уявлення про світ речей, предметів, іграшок, побутове життя та працю людей різних професій тощо.

               2015-2016 н.р.                                              2016-2017 н.р.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Результати роботи з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» свідчать про те, що у дітей сформована система знань про об’єкти та явища природи планети Земля, зв’язки і залежності між ними та роль у природі, про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля, заощадливого користування природних багатств.

                 2015-2016 н.р.                                            2016-2017 н.р.

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Засвоєні уміння і навички дошкільників показують, що діти навчились інтегрувати в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного, із задоволенням наслідувати мистецькі зразки – образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні.

                    2015-2016 н.р.                                      2016-2017 н.р.

Музична скарбничка

Упродовж року музичні керівники та вихователі проводили належну роботу з розвитку музичних здібностей дітей, забезпечували їх різнобічний музично-естетичний розвиток: виховували любов до пісні й співу, вміння виявити відповідний настрій в інтонації, бажання слухати музику.

Вік Молодший вік(285) Старший вік(105 )
Півріччя І ІІ І ІІ
Високий рівень 31 (11%) 60(21%) 19(18%) 25%(24)
Достатній рівень 54(19%) 71(25%) 44(42%) 60%(57)
Середній рівень 171(60%) 145(51%) 22(21%) 15%(14)
Нижче середнього 23(8%) 9(3%) 17(16%) 10% (10)
Початковий рівень 6(2%) 3(3%)

Аналіз роботи з образотворчої діяльності виявив, що у дітей закладу сформоване естетичне ставлення й художньо-творчі здібності, розвинені уміння бачити та відчувати красу довкілля, досліджувати різні об’єкти, матеріали, пізнавати їх властивості.

Освітня лінія «Гра дитини»

Під час ігрової діяльності діти привчилися до спільних дій, набули умінь товаришувати, дружити, помічати та розуміти один одного, підтримувати, допомагати, творчо себе проявляти. Через ігри дидактичного спрямування дошкільнята оволоділи мовленням, математичним змістом, закріпили знання про навколишній світ.

               2015-2016 н.р.                                   2016-2017 н.р.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

При розв’язанні програмових завдань з даної освітньої лінії метою вихователів було формування у дітей основних видів пізнавальних дій – практичних, сенсорних, мислительних, за допомогою яких виділяються та усвідомлюються різноманітні математичні уявлення.

                           2015-2016 н.р.                                         2016-2017 н.р.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

З метою розвитку мовлення педагоги закладу сформували у дітей певні мовленнєві навички і вміння. Упродовж навчального року дошкільники практично засвоювали та усвідомлюють фонетичні, лексичні, граматичні, орфоепічні, семантичні, стилістичні норми.

                   2015-2016 н.р.                                       2016-2017 н.р.

Загальний рівень розвитку за усіма освітніми лініями базового компоненту

Вік Ранній вік

(106 дітей)

Молодший вік

( 74дитини)

Старший вік

(105дітей)

Півріччя I II I II I II
Високий рівень 2(2%) 28 (26%) 20(26%) 14 (14%) 53(50%)
Достатній рівень 3(3%) 40(38%) 33(45%) 33(43%) 43(42%) 35(33%)
Середній рівень 46(49%) 34(32%) 31(42%) 19(26%) 47(46%) 17(16%)
Початковий рівень 48(51%) 5 (5%) 9(12%) 2(2%) 1(1%)

Робота психологічної служби закладу спрямована на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, зміцнення і захист їх психічного здоров’я. Практичний психолог Івасенко М. Г. здійснювала систематичне спостереження психолого-педагогічного статусу дитини, динаміку її психологічного розвитку в процесі перебування у дошкільному закладі (на кожну дитину оформлена картка індивідуального розвитку); виявляла і обстежувала вихованців, які потребують соціально-психологічної корекції та надавала їм психолого-педагогічну допомогу; сприяла формуванню психологічної культури батьків, вихователів.

Згідно з річним планом практичного психолога були проведені розвиваючі, корекційні заняття за програмами: «Давайте жити дружно», «Маленькі ігри у велике щастя», «Золоті краплинки», що сприяло інтелектуальному та особистісному розвитку дітей

З метою залучення батьків до навчально-виховного процесу використовувались інтерактивні форми роботи. Проводились консультації «З посмішкою до дитячого садка», «Партнерська взаємодія з дитиною», «Значення гри в житті дитини», «Добре, коли всі поряд», «Якою ви хочете бачити свою дитину», «Роль іграшки у житті дитини». У батьківських куточках груп постійно розміщувалися корисні інформаційні матеріали з рекомендаціями практичного психолога щодо особливостей розвитку та виховання дитини дошкільного віку. У результаті систематичної роботи підвищився рівень психолого-педагогічної компетентності батьків та педагогів.

Моніторинг рівня готовності випускників до школи свідчить про те, що діти старшого дошкільного віку засвоїли вимоги Базового компоненту дошкільної освіти, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до навчання, здатні до саморегуляції поведінки.

Таблиця стану обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до школи

Всього дітей старшого віку Ідуть до школи Залишаються у ДНЗ, причини Готові до навчання у школі Не готові до навчання у школі
92 5р.-0дит

6р.-81 дітей

7р.-6 дітей

5

5 дітей ЗНМ ІІ

87 5

5 дітей ЗНМ ІІ

Особлива увага у ДНЗ надається дітям п’ятирічного віку. З метою виконання вимог листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» педагогами встановлено, що по мікрорайону проживає 122 дитини 5-річного віку. Всього підготовкою до школи через різні форми охоплено 100 % старших дошкільнят: 106 дітей відвідує ДНЗ міста, 16 дітей – НВК.

Всього дітей проживає по району Охоплено дошкільною освітою Не охоплено дошкільною освітою. Вказати причини. Форми охоплення їх дошкільною освітою
122 122

Всі діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою.

Пріоритетними напрямами роботи педагогічного колективу з п’ятирічними дітьми були:

  • формування пізнавальної діяльності дошкільників;
  • формування мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, особистісної готовності майбутніх першокласників;
  • формування та розвиток трудових навичок та вмінь;
  • розвиток комунікативних здібностей дітей;
  • фізична підготовка дітей;
  • розвиток ігрової діяльності;
  • створення розвивального середовища;
  • використання сучасних педагогічних інноваційних технологій (елементи ТРВЗ, проблемно-пошукові ситуації, методики М. Зайцева та М. Єфименка).

Учителі-логопеди Солодовник М. К., Безверха І. Г. систематично проводили корекційно-відновлювальну роботу, враховуючи психофізичні та мовленнєві особливості дітей, знаходили ефективні форми та методи роботи з метою покращення звуковимови, удосконалення граматичної будови мовлення, оволодіння рідною мовою, розширення уявлення про навколишній світ, збагачення словника.

Учитель-логопеди брали активну участь у заходах міста: міському конкурсі-огляді логопедичних кабінетів дошкільних навчальних закладів, нагороджені грамотами Управління освіти і науки України Сумської міської ради за отримання Гран-при; міській виставці-огляді кращих логопедичних посібників з формування звуковимови.

Солодовник М. К. та Безверха І. Г. у співавторстві надрукували статтю «Застосування логоритмічних вправ у роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення», яка увійшла до збірника VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка на тему «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації».

З груп компенсуючого типу випущено 7 дітей. Всі діти успішно подолали мовленнєві вади і засвоїли програмові вимоги відповідно до розділів програми. Постійно підтримувався взаємозв’язок з батьками дітей логопедичних груп, надавали консультації, у батьківському куточку висвітлювалась інформація та проблемні питання з мовленнєвого розвитку дітей.

Фізкультурно-оздоровча робота у закладі проводилась відповідно до плану роботи на 2016 – 2017 н.р. та була спрямована на зміцнення, збереження здоров¢я дітей. Питання фізичного розвитку розглядалися під час проведення консультацій, батьківських зборів, психолого-педагогічних консиліумів та інших методичних заходів, які допомогли педагогам підвищити професійний рівень з фізичного виховання дошкільників.

З метою розвитку фізичних якостей, ознайомлення дітей з різними видами спорту, формування здорового способу життя організовувались спортивні свята, розваги, Дні здоров¢я, проводились фізкультхвилинки, фізкультпаузи, проводився медичний огляд дітей. Діяли гуртки з акробатики, ритміки, фітболу, степ-аеробіки. Вихованці гуртків, неодноразово виступали на звітах гурткової роботи, на загальних батьківських зборах. Педагоги закладу залучали батьків до спільної роботи, надавали консультації, поради щодо зміцнення здоров¢я дітей та їх фізичного розвитку.

Щорічно у вересні-травні проводиться моніторинг фізичного розвитку для встановлення рівня засвоєння основних рухів. Результати моніторингового дослідження дають змогу вихователям та інструктору з фізичної культури сформувати подальшу роботу, спрямовану на вдосконалення фізичних та психічних якостей дітей.

Показники фізичного розвитку дітей за 2016 – 2017 навчальний рік подані в таблиці.

Рухова діяльність

Вік Ранній вік(106) Молодший вік(74) Старший вік(105)
Півріччя І ІІ І ІІ І ІІ
Високий рівень 5(5%) 27(25%) 3(4%) 15(21%) 36(34%) 54(52%)
Достатній рівень 16(15%) 20(18%) 12(16%) 24(32%) 20(19%) 35(33%)
Середній рівень 54(51%) 37(35%) 47(63%) 32(43%) 49(47%) 16(15%)
Нижче середнього 21(20%) 12(11%) 11(16%) 2(3%)
Початковий рівень 10(9%) 2(1%) 1(1%) 1(1%)

Позитивних результатів досягла медична служба закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням оздоровчо-профілактичної роботи з педагогічними заходами. Лікар-педіатр дитячої міської поліклініки № 3, медична сестра старша здійснювали медичне обслуговування, постійний контроль за виконанням оздоровчих заходів, проводили моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я. У результаті цілеспрямованої роботи значно знизилася захворюваність на вітряну віспу, отит, покращились показники стану здоров’я дітей.

Показники стану здоров’я дітей за 2016 – 2017 навчальний рік

Назва Група здоров’я Група здоров’я Фізичний розвиток
Кількісні показники I II ІIІ Основ-на Підго-товча Спеці-альна Висо-кий Сере-дній Низь-кий
Кількість дітей 422 2 424 2 52% 43% 5%

Харчування дітей у дошкільному закладі відповідало встановленим нормам. Його вартість становить 13-00 гривень на одну дитину раннього віку, 17-00 гривень на одну дитину старшого віку. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Аналіз виконання норм харчування в дошкільному закладі за І півріччя 2017 року показав, що у порівнянні з 2016 роком значно поліпшились показники виконання норм фруктів, яєць, овочів, круп. Норми харчування по основним компонентам продуктового набору виконані в середньому на 75 відсотків.

Працівники дошкільного закладу велику увагу приділяли оздоровленню та загартуванню дітей у літній період. За літній період було оздоровлено 205 дітей. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних і оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства охорони України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих заходах» особлива увага приділялась забезпеченню оптимальної калорійності збалансованого раціонального харчування (вживання свіжих фруктів, овочів, соків). Сума додаткових коштів на оздоровлення протягом одного дня на дитину раннього віку становила – 1-30 грн., а на дитину дошкільного віку – 1-70 грн.

У літній період робота закладу була спрямована на виконання загартовуючих та оздоровчих заходів. Широко використовувались різні засоби загартування: сонцем, повітрям, водою, ходьба босоніж. Ефективно впроваджувалися оздоровчі технології: ігри з піском, водою, кольоротерапія, малювання на «креативній дошці», за допомогою піску; здоров’язбережувальні технології: хатха-йога, фітбол-аеробіка, технологія «Су-джок». Щоденно проводилась ранкова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультурні заняття, екскурсії, піші переходи, цільові прогулянки за межі садочка.

Цікаво були проведені музичні свята і розваги:  до Дня захисту дітей «Щасливий світ дитинства», «Свято мильних бульбашок», «Світ казок» – розвага до Тижня театру, «Фруктовий бал», «Стежинками літа», «Свято Івана Купала», «Дарунки літа», «Казкова країна – квіткова долина», «Буде в місті і в селі мед солодкий на столі», «Літечко, прощавай!»; спортивні розваги: «Зустрінемо літо», «Зірниця» та свята: «У гості до принцеси Несміяни», «Прощавай, літечко!».

Освітня робота з дітьми здійснювалась на свіжому повітрі, кожного дня дошкільники дізнавалися про щось нове, цікаве, мали можливість шляхом практичних дій перевірити знання під час проведення «екологічних стежин», екскурсій , туристичних походів.

Планування освітньої роботи проводилось за тематичними тижнями, днями: «Літо в гості завітало», «У світі казки чарівної», «Тиждень здоров’я», «Природні явища влітку», «Моя сім’я», «У світі гри», «Тиждень експериментів», «Хто нас розуму навчає», «Люби і оберігай», «Україна – рідний край», «Творчості і фантазії», «У веселім хороводі», день літніх квітів, день казкаря, день здоров’я, день ягід, день сонця, день сюжетно-рольової гри, день рідної мови, день творчості. Упродовж тижня діти дізнавалися та ділилися враженнями про щось нове, цікаве; працювали, досліджували, зміцнювали здоров’я, розважалися.

Не залишилась поза увагою і трудова діяльність дітей. Разом з вихователями діти охоче працювали на городі, в квітнику; мали змогу бачити результати своєї праці та радіти їм.

Для забезпечення охорони життя та здоров’я дітей вихователями груп було проведено ряд бесід з вихованцями та батьками щодо дотримання правил поведінки: на дорозі, під час катання дітей на самокатах, велосипедах, біля водойм, щодо попередження отруєнь ядовитими ягодами та грибами, дотримання правил особистої гігієни. Діти отримали нові знання про лікарські рослини, вітаміни та їх значення для здоров’я та росту організму.

Особлива увага приділялася патріотичному вихованню дітей. У закладі діяв літній козацько-оздоровчий табір «Сім шляхів». Система роботи табору була побудована на засадах козацького виховання: діти долучались до прадавніх звичаїв та обрядів українського народу, а також оздоровились фізично, духовно, стали більш самостійними, дисциплінованими.

У куточках для батьків постійно з’являлася інформація з рекомендаціями щодо оздоровлення дітей, раціонального харчування та про хід літнього оздоровчого періоду. Про життя дітей у дошкільному закладі влітку батьки мали змогу ознайомитися також на сторінках щотижневих літніх газет та на фотостендах.

Систематично проводилась робота з кадрами. Наради при завідувачу: «Методи оздоровлення дітей влітку», «Сторінками педагогічної преси», «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку», «Години творчого пошуку з питань вибору оптимальних форм роботи з дітьми», «Ігрова діяльність в літній період», «Підсумок проведення літнього оздоровлення»; консультації: «Організація та проведення свят, розваг, конкурсів», «Проведення спостережень у природі», «Особливості загартування в оздоровчий період», «Шляхи активізації рухової активності дітей влітку», «Організація туристично-краєзнавчої роботи з дітьми в літній період», «Безпека дитини влітку»; семінари-практикуми: «Використання сучасних оздоровчих технологій», «Організація ігор-занять із піском».

Влітку 2017 року у закладі були оздоровлені діти з соціально незахищених сімей. Всього у дошкільному закладі  дітей з багатодітних сімей – 15 дітей, АТО – 13 дітей, малозабезпечених – 2 дитини. З них оздоровлено: багатодітних – 15 дітей; АТО – 13 дітей, малозабезпечених – 2 дитини.

Організація літнього оздоровлення та відпочинку сприяла відновленню сил, поліпшенню стану здоров’я дітей дошкільного закладу. Свіже повітря та різноманітна діяльність підвищували апетит, загартовували організм дитини.

За підсумками оздоровлення дітей у закладі виданий наказ № 56 від 31 серпня 2017 року «Про підсумки проведення літнього оздоровлення дітей у 2017 році», проведена нарада при завідувачу «Підсумок оздоровчої роботи»; оформлені фотоматеріали та описовий звіт «Про підсумки літнього оздоровчого періоду» надали до управління освіти і науки Сумської міської ради.

У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 12, 13, 30. Вихователями відстежувалися результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Упродовж навчального року проводилися батьківські збори, організовувались екскурсії до школи, взаємовідвідування занять, гуртків. Робота педагогічного колективу з п’ятирічними дітьми була направлена на: формування пізнавальної діяльності, мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, особистісної готовності майбутніх першокласників; формування та розвиток трудових навичок та вмінь, розвиток комунікативних здібностей дітей, розвиток ігрової діяльності, створення розвивального середовища; фізичну підготовку дітей до школи.

Дошкільний заклад  співпрацював з такими соціальними інститутами:

театром ім. Щепкіна, юного глядача; дитячою поліклінікою № 3; міським телебаченням ТРК «Академ TV»; музичною школою № 1,  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Педагогічними працівниками закладу систематично проводилася робота з дітьми по мікрорайону. Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 14.05.2012 р. № 412 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та наказу дошкільного закладу від 16.05.2016 року № 30 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», проведено облік дітей від 0 до 6 років по мікрорайону дошкільного закладу, оформлені персоніфіковані списки за роками народження дітей. Охоплення дітей дошкільною освітою 5-річного віку становить – 122 дітей (100 відсотків).

З метою залучення батьків до освітньо-виховного процесу педагоги закладу продовжували використовувати сучасні форми роботи: загальні, групові батьківські збори, Тиждень сім’ї, тренінги, зустрічі за «круглим столом», консультації, анкетування, презентації роботи груп, родинні свята та розваги, проводились виставки творчості «Новорічні дива», «Великодній вернісаж», «Осіння казка», «Весна у гості завітала», виставка виробів до Дня Незалежності; звіти гурткової роботи, конкурси, тематичні дні: День Матері, День сім’ї. Батьки були активними учасниками ранків, спортивних розваг, музичних свят: Свято Весни, Новий рік, «Масляна», «Садок дитячий, прощавай» та інших заходів. У квітні був проведений День відкритих дверей, під час якого батьки мали можливість переглянути  заняття, звіт гурткової роботи,  взяти участь у майстер-класах, спортивних розвагах.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу значно покращилась у порівнянні з минулим навчальним роком. За рахунок бюджетних коштів були придбані предмети та матеріали: меблі, іграшки, канцтовари, періодичні видання, телевізори, ноутбуки, мультимедійні установки. Всього засобів ІКТ у закладі становить: 7 комп’ютерів, 3 ноутбуки, 2 мультимедійні установки, 11 телевізорів.

Медичний кабінет   укомплектований відповідно до Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Аналіз роботи за минулий навчальний рік показав, що у дошкільному закладі були створені належні умови для проведення повноцінного навчально-виховного процесу, але залишились невирішеними деякі проблемні питання:

– недостатньо уваги було приділено удосконаленню роботи щодо використання традиційних та нових форм взаємодії сім’ї з дошкільним закладом;

–  не в повній мірі розв’язана проблема  здійснення національно-патріотичного виховання  та  використання ефективних форм роботи  з дітьми;

– не на належному рівні розглядалося питання створення мовленнєвого середовища та підвищення мовленнєвої компетентності педагогів, дітей, батьків;

– не забезпечувався належний рівень впровадження здоров’язбережувальних технологій.