План роботи на березень місяць

План роботи на лютий місяць

План роботи на січень місяць

План роботи на грудень місяць

План роботи на листопад місяць

План роботи на жовтень місяць

План роботи на вересень місяць

Педагогічна рада

План роботи на оздоровчий період 2018 року

РОЗДІЛ  І.

Завдання роботи дошкільного навчального закладу на ОЗДОРОВЧИЙ період

Керуючись Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», дошкільний заклад визначив такі основні завдання на оздоровчий період:

 1. Збереження та зміцнення фізичного здоров’я дошкільників, активізація їх рухових навичок шляхом використання сучасних здоровя’збережувальних освітніх технологій.
 2. Реалізація системи заходів, спрямованих на розумовий розвиток дітей, їх моральне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування трудових навиків через різні види дитячої діяльності.
 3. Забезпечення проведення педагогічної діяльності з батьками щодо питань виховання та оздоровлення дітей в літній період засобами просвітницької роботи.

РОЗДІЛ II

Методична робота з кадрами.

Робота методичного кабінету

Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальні Відміт-ка про вико-нання
Підвищення теоретичного рівня і фахової майстерності

педагогів дошкільного закладу

1. Надавати консультативну допомогу педагогам з питань оздоровлення дітей влітку упро-довж літа вихователі-методисти
2. Підготувати методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань організації оздоровлення дітей упро-довж літа вихователі-методисти
3. Організувати тематичні виставки методичної літератури: «Безпека дитини», «Загартування дитячого організму», «Ігрова діяльність» червень-серпень вихователі-методисти
4. Проводити огляд публікацій у фахових періодичних виданнях та новинок методичної літератури упро-довж літа вихователі-методисти,

педагоги

5. Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами з питань оздоровлення дітей червень педагоги
6. Розміщувати інформацію про літнє оздоровлення на Інтернет-сайті дошкільного закладу упро-довж літа вихователі-методисти
7. Скласти річний план роботи ДНЗ на 2018 – 2019 н.р. червень-серпень вих.-методист Макарова В.І.
8. Поповнити методичний кабінет,  вікові групи наочно-дидактичними посібниками, ігровими атрибутами липень-серпень вих.-методист

Тарасенко В.С.

педагоги

9. Розробити орієнтовний план роботи на оздоровчий період 2019 року серпень вихователі-методисти
10. Скласти орієнтовний розподіл занять на 2018-2019 навчальний рік серпень вихователі-методисти
11. Оформити фотозвіт «Літо 2018 року – в «Ювілейному» серпень вих.-методист

Макарова В.І.

12 Організувати взаємовідвідування занять та режимних моментів. Обмін досвідом педагогів упро-довж літа вихователі-методисти, вихователі
Методична робота з кадрами
1. Провести  інструктаж з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей з педагогами та обслуговуючим персоналом травень зав. ДНЗ

Солодовник О.О

вих.-методист

Макарова В.І.

2. Наради при завідувачу:
1. Ознайомлення з планом роботи

на червень

2. Методи оздоровлення дітей влітку

3. Сторінками педагогічної преси

червень зав. ДНЗ Солодовник О.О

вих.-методист

Макарова В.І.

вих.-методист

Тарасенко В.С.

1.Ознайомлення з планом роботи на липень

2. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку

3. Години творчого пошуку з питань вибору оптимальних форм роботи з дітьми

липень
1. Ознайомлення з планом роботи на серпень

2. Ігрова діяльність в літній період

3. Підсумок  проведення літнього оздоровлення

серпень
3. Консультації:
–   Організація та проведення свят, розваг, конкурсів

–   Проведення спостережень у природі

червень вихователі-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

–    Особливості загартування в оздоровчий період

–    Шляхи активізації рухової активності дітей влітку

липень
–    Організація туристично-краєзнавчої роботи з дітьми в літній період

–    Безпека дитини влітку

серпень
4. Семінари-практикуми:
–   «Використання сучасних

оздоровчих технологій»

–   «Організація ігор-занять із піском»

червень

липень

вихователі-методисти

Макарова В.І.

Тарасенко В.С.

5. Конкурси:
– «Організація театралізованої діяльності влітку»

– «Досліджуємо, експериментуємо»

– Створення фотоколажу «Оздоровлення дітей влітку»

червень

липень

серпень

вихователі

 

РОЗДІЛ III

Вивчення стану оздоровлення та організації життєдіяльності дітей ВЛІТКУ

Назва контролю Форма

контролю

Група Термін

виконання

Відпові-дальні Відміт-ка про вико-нання
1 Ведення документації педагогами вибірковий усі групи червень-серпень зав. ДНЗ, методист
2 Планування організації життєдіяльності дітей вибірковий усі групи червень-серпень методист
3 Оптимізація рухового режиму вибірковий усі групи липень зав. ДНЗ, методист
4 Дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей вибірковий

 

усі групи червень зав. ДНЗ, методист
5 Організація

харчування

вибірковий усі групи липень зав. ДНЗ
6 Організація питного режиму вибірковий усі групи липень зав. ДНЗ
7 Проведення пошуково-дослідницької роботи вибірковий усі групи серпень методист
8 Дотримання режиму дня вибірковий усі групи червень-серпень методист
9 Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи вибірковий усі групи червень-серпень методист сестра медична старша
10 Використання оздоровчих технологій вибірковий усі групи червень-серпень методист сестра медична старша
11 Підготовка до нового навчального року тематичний усі групи серпень завіду-вач, методист

 

РОЗДІЛ IV

Організаційно-педагогічна робота З ДІТЬМИ, ВЗАЄМОДІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СІМ’ЄЮ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

Зміст роботи
Форма
роботи
Термін виконан-ня
Відповідальні Відміт-

ка про вико-нання

Методична робота
1. Організувати виставку інфор-маційно-педагогічної літера-тури «Оздоровлення дошкіль-ників влітку» виставка червень вихователі-методисти
2. Поповнити матеріали медіатеки матеріалів з організації літнього оздоровлення картотека липень вихователі-методисти
3. Оформити стенд «Літнє оздоровлення дітей» стенд серпень методист, вихователі
Робота з дітьми
1.

 

Музичні свята, розваги:
– «Стежинками  мальовничого літа»

(ранній, молодший вік)

– «День захисту дітей»

(усі вікові групи)

– Розвага «Козацькі забави»

(середній, старший вік)

свято

розвага

розвага

червень музичні керівники, вихователі
– «Казкова країна – квіткова долина»

(ранній, молодший, середній вік)

– «Свято Івана Купала»

(усі вікові групи)

розвага

розвага

розвага

липень музичні керівники, вихователі
– «Хай в серці кожної дитини живе любов до України»

(усі вікові групи)

– «Літечко, прощавай!»

(усі вікові групи)

розвага

розвага

серпеь музичні керівники, вихователі
2. Свята за народним календарем:
–      Свято Івана Купала

–      Розвага «Буде в місті і в селі мед солодкий на столі»

липень

серпень

музичні керівники,вихователі
3. Спортивні свята та розваги:
– Спортивне свято «Ігри, конкурси, розваги» (ранній, молодший вік)

– Свято «Цікаві знахідки»

(старша група)

– Розвага «Моє покликання – це гра» (середня, старша група)

розвага

свято

червень інструктор з фізкультури Власенко О.В., вихователі
– День здоров’я «Здорові зубки»(середня група)

– Розвага «Подорож до країни вітамінів» (молодший вік)

– Розвага «Острів піратів» (старша група)

розвага

розвага

липень інструктор з фізкультури Власенко О.В., вихователі
– Свято «Папа, мама, я – спортивна сім’я!» (ранній, молодший вік)

– Свято «Козацькі забави» (середній, старший вік)

розвага

свято

серпень інструктор з фізкультури Власенко О.В., вихователі
4. Бесіди:
–      «Літо-період вітамінів»

–      «Обережно: отруйні рослини та гриби»

–      «Моє місто»

бесіди червень липень

серпень

вихователі
5. Дні творчості:
– День літніх квітів

– День казкаря

– День здоров’я

– День ягід

 

червень вихователі
– День сонця

– День ігор з піском «Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться»

– День сюжетно-рольової гри

липень вихователі
–     День книги

–     День літнього пейзажу

–     День рідної мови

–     День творчості

серпень вихователі
6. Тематичні тижні:
–        «Літо в гості завітало»

–        «У світі казки чарівної»

–        «Тиждень здоров’я»

–        «У світі природи»

червень вихователі
–        «Природні явища влітку»

–        «Моя сім’я»

–        «У світі гри»

–        «Тиждень експериментів»

липень вихователі
–        «Хто нас розуму навчає»

–        «Люби і оберігай»

–        «Україна – рідний край»

–        «Творчості і фантазії»

серпень вихователі
7. Конкурси:
– «Щасливий світ дитинства» (малюнок на асфальті до Міжнародного Дня захисту дітей)

– конкурс віршів «Веселкове літо»

– конкурс поробок «Фантазії літа»

червень

липень

серпень

вихователі

вихователі

вихователі

8. Прогулянки, походи:
1. Екскурсія «Вітання з літом»

2. «Туристичні стежини»

3. «Я з метеликом дружу»

4.  «Літечко, прощавай»

упродовж літа червень

липень

липень

серпень

вихователі
Співпраця з батьками
1. Робота консультативних пунктів для батьків робота з батьками упродовж літа методист, вихователі
2. Провести консультації:

– «Відпочиваємо разом з малюками: цікаво і змістовно»

– «Безпека вас і ваших дітей: профілактика харчових отруєнь»

робота з батьками упродовж

літа

вихователі-методисти, вихователі
3. Оформлення інформаційних куточків для батьків з питань оздоровлення, харчування дітей та профілактики захворювань у літній період стенди упродовж

літа

педагоги
4.
Майстер-клас з батьками «Наші матусі – великі майстрині»
майстер-клас липень педагоги
5. Організувати конкурс малюнків разом з батьками  «Як ми відпочиваємо» конкурс серпень педагоги, батьки
6. Залучати батьків до участі у проведенні: музичних, спортивних свят та розваг
робота з батьками
упродовж
літа
вихователі, музичні керівники

РОЗДІЛ V

Робота медичного кабінету.

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

Зміст роботи
Термін виконання
Відповідаль-ні Відміт-ка про вико-нання
Організаційна робота
1.
Перевести дошкільний навчальний заклад на літній режим роботи
червень
завідувач, сестра медична старша  
Оздоровчі заходи
1 Контроль за:

–       здійсненням прийому дітей на свіжому повітрі, проведенням ранкової гімнастики, прогулянок, занять;

–      провітрюванням приміщень за відсутності дітей;

–      сонячними ваннами під тінню дерев з покритою головою при дотриманні норм температурного режиму;

–      повітряними ваннами водними процедурами після денного сну (умивання обличчя, шиї, рук).

червень – серпень сестра

медична старша, вихователі

Медико-профілактичні заходи
1. Своєчасне надання медичної допомоги дітям, які захворіли, проведення профілактичних щеплень. постійно сестра медична старша
2. Проведення антропометричних вимірювань дітей.
1 раз на квартал
сестра медична
3. Оформити листки здоров’я та скласти карти розсаджування дітей.
червень
сестра медична
4.
Контроль за проведенням оздоровчої роботи з дітьми протягом літнього періоду.
серпень
завідувач,

вих. методист,

сестра мед. старша, лікар

5.
Контроль за дотриманням температурного і питного режиму.
упро-довж
сестра мед. старша, лікар
6.
Контроль за дотриманням норм загартування і харчування.
упро-довж літа
завідувач, сестра мед.старша
7.
Аналіз захворюваності дітей під час проведення оздоровчого періоду
1 раз на місяць
сестра мед. старша
8.
Поповнювати медичний кабінет необхідними лікарськими препаратами.
1 раз на місяць
сестра медична старша
9. Проводити огляд дітей на педікульоз та коросту
упро-довж літа
сестра медична старша
10. Надавати своєчасну медичну допомогу дітям, які захворіли, ізолювати їх до приходу батьків
упро-довж літа
сестра медична старша
Організація харчування
1.
Дотримання перспективного меню на оздоровчий період
упро-довж літа
сестра медична старша
2. Контроль за санітарним станом харчоблоку
упро-довж літа
медична сестра старша
3.
Відповідно до норм увести в меню овочі, фрукти, соки
щоден-но
медична сестра старша
4.
Звіт про організації по харчуванню
червень
сестра мед.ст.
Санітарно-просвітницька робота
1.
Провести консультації:
–         «Загартування дітей природними чинниками»
–         «Пам’ятка для батьків щодо профілактики гострих кишкових інфекцій»
–         «Обережно, отруйні гриби та ягоди»
червень

липень

серпень

сестра медична старша
2. Випустити санбюлетені:

–   «Профілактика кишкових захворювань»

–   «Особиста гігієна дітей дошкільного віку»

–   «Алергія у дітей»

червень

липень

серпень

медична сестра старша

РОЗДІЛ VI

Адміністративно-господарська діяльність

Зміст роботи
Термін виконання
Відповідаль-ні Відміт-ка про вико-нання
1. Здійснювати контроль за ігровим і спортивним обладнанням
червень-серпень
Тімченко Л.Г

заступник.

зав.господ.

2.
Поточний ремонт дошкільних груп, кабінетів
червень-серпень
заступник.

зав.господ.,

3.
Заміна піску у пісочницях
щомі-сячно заступник.

зав.господ.

4. Підготувати опалювальну систему до осінньо-зимового періоду
серпень
заступник.

зав.господ.

5.
Закупити виносні іграшки, атрибути
щомісячно
вихователь-методист
6.
Оформлення клумб відповідно до сучасного дизайну
червень
вихователь-методист

План роботи на травень місяць

План роботи на квітень місяць

План роботи на березень місяць

Педагогічна рада

План роботи на лютий місяць

План роботи на січень місяць

План роботи на грудень місяць

План роботи на листопад місяць

План роботи на жовтень місяць

План роботи на вересень місяць

 1. Наради при завідувачу:

01.09.2017

– Актуальні проблеми сьогодення:

– методичне забезпечення освітнього процесу;

– обговорення статей журналів

– Затвердження плану роботи на вересень

08.09.2017

– Про виконання Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ.

– Підготовка до батьківських зборів

15.09.2017

– Про стан ведення ділової документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства.

22.09.2017

Підсумок оформлення приміщення груп та розміщення наочної інформації в батьківських куточках.

29.09.2017

Підсумок роботи за вересень.

2. Участь у міських заходах:

Секційні засідання:

04.09 – музичних керівників (ДНЗ № 33)

05.09 – учителів-логопедів (ДНЗ № 7)

07.09 – інструкторів з фізкультури (ДНЗ № 16)

3. Методична робота з кадрами

3.1. Призначити наставників для молодих педагогів: Кравченко Л.А., Мартинюк І.М., Охріменко О.В., Солодовник М.К., Волохова Н.І., Носаль В.Б., Теницька О.І.

3.2. Педагогічна майстерня «вузьких» спеціалістів

(І засідання – 15.09)

 1. Завдання роботи педагогічної майстерні з проблеми: «Впровадження ІКТ у освітній процес дошкільного закладу»
 2. Опрацювання нормативно-право-вих документів про використання ІКТ в ДНЗ
 3. Вивчення та аналіз науково-методичної літератури з проблеми

3.3. Робота клубу «Пошук» педагогів-початківців

(І засідання – 20.09.)

 1. Ознайомлення слухачів клубу молодого вихователя «Пошук» з планом роботи на 2017-2018 н. р.

Огляд педагогічної та психо-логічної літератури, періодичних видань з питань організації пред-метно-розвивального середовища

3.4. Робота творчої групи:

Тема: «Організація консультатив-ного центру для батьків «Шанс»

I засідання – 22.09

 1. Завдання та форми роботи з батьками на новий навчальний рік
 2. Опрацювання нормативно-правових документів про органі-зацію роботи з родинами вихованців
 3. Вивчення та аналіз науково-мето-дичної літератури з даної проблеми

Провести засідання батьківського комітету «Створення сприятливих умов до залучення батьків до діяльності ДНЗ»

3.5. Надання методичної допомоги щодо здійснення самоосвіти педагогів (портфоліо педагога)

4. Консультації для педагогів:

15.09. – Обмін думками «У центрі уваги – дитина» (вихователь-методист Макарова В.І.)

22.09 – Створення цифрового блокноту для педагогів (хмарний сервіс One-Note) (вихователь – Єфіменко М.В.)

29.09 – Вимоги до якості мовлення педагога (вихователь-методист Тарасенко В.С.)

5. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 • Оформлення груп до нового навчального року
 • Аналіз планування освітньої роботи з дітьми

6. Заходи взаємодії закладу з управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони

08.09.

Обговорення нормативно-правових документів з безпеки життєдіяльності дітей у ДНЗ

20.09. 

– Перегляд мультфільму «Кицькин дім» (ранній вік)

– Екскурсія-огляд куточка пожежної безпеки в закладі (молодший вік)

 • Екскурсія до пожежної частини (старший вік)

7. Заходи взаємодії закладу з управлінням дорожнього руху

08.09

Консультація для педагогів «Оформлення куточків безпеки дорожнього руху» (вихователь-методист Макарвоа В.І.)

08.09.

 • Розгляд іграшкового вантажного автомобіля (ранній вік)
 • Конструювання пасажирського та вантажного транспорту (молодший вік)
 • Бесіда за дидактичною картиною «Перехрестя» (старший вік)

8. Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою

01.09 – Цільова прогулянка Відвідати «Свято першого дзвоника»

08.09 – Зміст, форми та методи освітньої роботи в ДНЗ і початковій школі

до 14.09 – Створити інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків, вихователів

до 14.09 – Оформити «Куточок школяра»

9. Робота з батьками

до 08.09 – Вивчити статус та середовище родини та скласти банк даних про кожну сім’ю

12.09 – Ознайомити з основними вимогами «Дитина» щодо виховання та розвитку дошкільників

12.09 – Рекомендації для батьків «Адаптація дітей раннього віку до дитсадка» (вихователі усіх вікових груп)

14.09 – Консультація “Особливості  психічного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку”

15.09 – Консультація «Ми – батьки майбутніх першокласників»

Групові батьківські збори:

Ранній вік: 

 1. Співробітництво сім’ї та дош-кільного закладу в період адаптації дітей.
 2. Анкетування. Загальні відомості про дитину та методи виховання в сім’ۥї.
 3. Вибір батьківського активу

Молодший вік:
1. «Психологічні особливості розвитку дітей молодшого віку»
2. Вибори батьківського комітету

Середні групи:

 1. Завдання виховання та навчання дітей молодшого дошкільного віку за програмою «Дитина»
 2. Організація правильного харчування

3. Розвиток комунікативних здібностей та виховання етики спілкування у дітей середнього дошкільного віку

Старший вік

 1. Завдання виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку за програмою «Дитина»
 2. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят у дитячому садку та сім’ї.
 3. Як підготувати дитину до школи.

10. Соціально-педагогічний патронат сім’ї

до 20.09 – Облік дітей дошкільного віку по мікрорайону

11. Робота методичного кабінету

до 05.09 – Виставка дитячих малюнків «Я люблю свій дитячий садок»

до 15.09 – Підібрати інформацію до рубрик батьківського куточку (конкурс «Кращий батьківський куточок»)

22.09 – розробити Проект «День природолюба»

Музичні свята і розваги:

05.09 – «Мальовничий світ вишиванок» (усі вікові групи)

22.09 – «Мій іграшковий світ» (ранній вік, молодші групи)

Спортивні свята і розваги

Олімпійський тиждень з 07.09 по 14.09

– Розвага «У Смішарика в гостях» (ранній, молодший вік)

– Розвага «Перемога над шкідливими звичками» (середня, старша група)

12. План медичної роботи

Аналіз стану здоров’я дітей, їх розвитку та захворюваності

13. Адміністративно-господарча робота

до 20.09 – Розробити план заходів з покращення матеріально-технічного стану приміщень ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік

упродовж місяця – Здійснювати контроль за: веденням документації зав. господарством; зберіганням господарчого інвентарю

14. Виробнича нарада – 29.09

 1. Про готовність закладу до нового 2017-2018 навчального року
 2. Підсумок літнього оздоровлення дітей