English club

Наша мета:
  • сприяти повноцінному та різнобічному розвитку дошкільника;
  • виховувати його почуття, волю, інтелект;
  • вправляти в моральній поведінці;
  • створювати сприятливі умови для оволодіння дитиною основами іншомовного спілкування;
  • збалансовувати розвивальні, виховні та основні цілі.

Для кращого опанування іноземної мови керівник гуртка активно використовує рухову, слухову та зорову пам’ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Ігри – лічилки, вірші, загадки, безліч пісень підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.  

Впровадження  засобів ІКТ у роботі з дітьми на заняттях з англійської мови:

  • сприяє підвищенню інтересу дітей донавчання, активізації пізнавальної їх діяльністі, розвитку таких процесів якувага, пам’ять, мислення, уява, мовлення;
  • дозволяє зробити заняття привабливими, сучасними;
  • дає можливість моделювати, вирішуватирізні проблемні ситуації.

             Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасних вимог.