Впровадження інноваційних педагогічних технологій

Педагоги нашого дошкільного закладу чітко усвідомлюють, що на сучасному етапі розвитку суспільства ефективне вирішення пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного передового досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. Тому вони в постійному пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем прямими продуктами яких можуть бути нові навчальні технології, оригінальні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в освітньому процесі.

Технологія раннього та інтенсивного
навчання грамоти М. Зайцева

Розроблена М. Зайцевим технологія навчання раннього читання використовує типово дитячий засіб пізнання світу – кубики.

Навчання раннього читання поєднується із грою, співом. Наприклад, запам’ятовування складів відбувається у формі коротких складових пісеньок (використовуються як фонетична розминка і супроводжуються рухами).

Психологічні особливості віку враховуються у використанні всіх видів пам’яті: звукової, моторної, зорової, кінестетичної (просторово – рухової), що робить процес навчання нескладним, захопливим.

Навчання може відбуватися саме за системою М. Зайцева або з використанням її елементів.

Якщо на заняття використовуються тільки таблиці або тільки кубики – це не за М. Зайцевим.

Якщо дітям пропонується за одне заняття «вивчити» один кубик – це не за М. Зайцевим.

Якщо ви не наповнили кубики відповідно до інструкції, а просто склеїли їх порожніми – це не за М. Зайцевим.

Якщо діти сидять за партами / столами і їм час від часу показують склади на кубиках і таблицях ,ці заняття проводять не за М. Зайцева.

Якщо кубики складені в коробку – це не за М. Зайцевим.

Якщо дітям пропонують скласти схему слова або промовити назву букв, а вже потім викладають саме слово на кубиках – це не за М. Зайцевим.

Заняття проходять у невимушеній атмосфері і весело. Діти не сидять за столами, а бігають з кубиками від таблиці на килим ,до стола або навпаки. Усі кубики вводяться одразу на першому занятті. Назви букв не розбирають. Водночас викладають багато слів. Діти легко навчаються, вони тягнуться одне до одного, змагаються, хто краще, хто швидше, навчання їх захоплює.

Читання за методикою Л. Шелестової

Дана методика передбачає виявлення інтересу до пізнання букв, збагачення словникового запасу, розширення уявлення дітей про навколишній світ.

 Важливим є залучення дітей до різноманітних видів діяльності: малювати, клеїти, вирізати, конструювати, ліпити, викладати, пересувати у просторі, які є необхідними для дошкільнят. Постійне виконання ігрових завдань сприяє як формуванню навичок читання, так і різнобічному розвитку дитини.

Вивчення кожної літери передбачає певний порядок дій:

  • ознайомлення з буквою;
  • ознайомлення зі складом;
  • знаходження певних складів серед інших;
  • виділення певних складів у словах;
 • складання слів із уже відомих складів.

 Таке багаторазове повторення складів у різних варіантах та з використанням різних видів діяльності поступово формує у свідомості дитини механізм утворення складів.

Техніка навчання читання

Ознайомлення дітей із літерами варто починати з тих, що позначають голосні звуки:

А О У Е И І

Для вивчення кожної літери пропонується 5-6 завдань:

  • знайомство з буквою;
  • знаходження її у складах;
 • знаходження букви у словах.

Дитина показує пальчиком, розфарбовує, підкреслює, обводить, вирізає. На цьому етапі вона лише засвоює букви, що позначають звуки та ознайомлюється зі складом, як найменшою мовленнєвою одиницею.

Якщо дитина вільно орієнтується щодо голосних звуків, переходимо до вивчення літер, що позначають приголосні звуки:

Б В Г Д Ж З …

Послідовність читання

Коли дитина засвоїла голосні букви і кілька приголосних, можна утворювати склади. Під час виконання завдань необхідно стежити, щоб дитина читала склади, а не окремі літери.

Б+А=БА                                      Д+А=ДА

Ж+Е=ЖЕ                                     Г+А=ГА

Якщо дитина може вільно утворювати відкриті склади і упевнено їх читати, варто дати їй можливість читати одно та двоскладові слова.

Наступний етап:

  • вивчення складів з йотованими літерами;
  • ознайомлення з закритими складами;
  • читання складів з кількома приголосними;
 • читання слів.

Зробити цей перехід плавним і цікавим для дитини допоможуть ігрові завдання.

Використання методики та розвивальних ігор
Б. Нікітіна

Борис Нікітін – російський педагог-новатор, розробив свою методику навчання, засновану на принципах плавного, ненасильницького розвитку інтелекту.

Кубики Нікітіна призначені для розвитку багатьох необхідних навичок, включаючи логіку, художнє сприймання, абстрактне мислення, що дозволяє проводити час і весело, і корисно.

«Сходинки творчості» – так називають свої ігри саме подружжя Нікітіни. Ігри представляють собою набір завдань, головоломки, спрямовані на добудовування образів, що відмінно розвиває логічне мислення. Завдання спеціально складені за принципом: від простого до більш складного, і зацікавлюють як малюка, так і більш старшу дитину. Такі ігри розвивають логіку та творчі здібності.

 Ігри першого ступеня, рекомендовані педагогом – «Мавпочки», «Склади квадрат». Після того, як засвоєні завдання цих ігор пропонуються ігри другого ступеня – «Склади візерунок», «Кубики для всіх», «Унікуб», «Крапочки», «Увага», «Цеглинки». Кожна гра дає можливість подумати над тим, як її розширити, які нові завдання до нього додати, як її вдосконалити.

Використання методики «Столік» М. Зайцева

Впровадження у роботі елементів методики М. Зайцева «Столік» допомагають дитині задовго до школи вільно орієнтуватися у світі двозначних чисел, складати та віднімати в межах ста. Цю методику можна використовувати працюючи з дітьми 2-х років. Педагог працює з дітьми за спеціальними таблицями. Щоб зацікавити дітей пропонуються ігри з таблицею «Схованки», «Тепло-холодно, гаряче», «Назви сусідів», «Цифра заблукала», а також такі завдання, як: «Покажи, скільки тобі років (твоєму братику)», «Покажи номер будинку, в якому ти живеш», і т.д.

Дітям до вподоби весела, рухлива гра «Пострибушки». Дитині пропонується підстрибнути, якщо вона почує свій вік (своє число) у складі інших чисел. Наприклад дитині 5 років – підстрибує, почувши числа 15, 35, 45.

За допомогою таблиці М. Зайцева діти можуть навчитися зменшувати або збільшувати числа на декілька одиниць. Якщо дитині треба виконати дію на додавання, вона рухається праворуч по таблиці, а якщо зменшити число – то ліворуч. Наприклад, ведучий пропонує дітям знайти число 7 на таблиці та дає завдання збільшити дане число на 4. Дитина рахує по карткам праворуч від семи  ще чотири картки і називає число 11. також по таблиці діти рахують двійками, трійками і т.д.

 Таким чином, методика М. Зайцева сприяє загальному інтелектуальному розвитку дитини, формує логіко-математичне мислення.

Використання методики Кюїзенера в логіко-математичній діяльності дошкільників

У дошкільній дидактиці є величезна кількість різноманітних дидактичних матеріалів. Найбільш ефективним посібником є палички Кюїзенера, розроблені бельгійським математиком для підготовки дітей до засвоєння елементарних математичних уявлень, що також розвивають творчі здібності, уяву, фантазію, здатність до моделювання і конструювання, розвивають логічне мислення, увагу, пам’ять, виховують самостійність, ініціативу, наполегливість у досягненні мети. Впровадження в освітній процес цієї методики вкрай необхідно, так як підвищує якість математичної освіти дітей дошкільного віку.

«Ігромастер» Миколи Шуть

Величезна роль розвитку йвихованні дитини належить грі – найважливіший вид діяльності. Вона є ефективним засобом формування особистості дошкільника, його морально – вольових якостей, у грі реалізуються потреба на світ. Найвідоміший нашій країні педагог А.С. Макаренко так характеризував роль дитячих ігор; “Гра має важливого значення у житті дитині, теж значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина у грі, така віна буде і в роботі. Тожвиховання майбутнього діяча відбувається, передусім, у грі… “

З точки зору вихователів нашого закладу, гра виховує, навчає, розвиває, адаптує, стимулює, заохочує, мотивує.

     Тому, у своїй роботі ми використовуємо ігри за методикою Миколи Шуть.“А давайте пограємо!”. Ця фраза – наче свіжий ковток повітря, наче вікно у квітучий сад, наче двері у космос.  За допомогою ігор створюються умови для формування ігрової діяльності, вирішується найважливіше завдання своєчасного та повноцінного розвитку дитини.

     Найважливіші пізнавальні процеси формуються тоді, коли дитина готова гратися, а не тоді коли дорослі готові вчити. Діти до трьох років мають бути зацікавлені в тому, що вони роблять, їм важливо самим захотіти займатися дослідженням нового матеріалу чи виду діяльності. Саме тому навчально-виховний процес в групах раннього віку повинен бути побудований на особистісно-орієнтованому підході, спонукати до діяльності.

      У своїй практиці, використовуються ігри під час фізкультурних занять, фізкультурних хвилинок, пауз та під час ігрової діяльності з дітьми, на прогулянках а також в повсякденному житті…