Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційна категорія працівника Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника
спеціаліст •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми

•  уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами

•  дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст другої категорії •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  постійно вдосконалює свій професійний рівень

•  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

•  впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі

•  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми

•  уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

•  дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст першої категорії •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

•  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

•  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  постійно вдосконалює свій професійний рівень

•  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

•  упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі,

•  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу

•  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

•  уміє аргументувати свою позицію

•  дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст вищої категорії •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  володіє широким спектром стратегій навчання та виховання

•  застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

•  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

•  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  постійно вдосконалює свій професійний рівень

•  активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики і технології, педагогічні засоби

•  упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі

•  продукує оригінальні, інноваційні ідеї

•  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу

•  вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі

•  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

•  уміє аргументувати свою позицію

•  дотримується педагогічної етики, моралі