Інформація про педагогів закладу, які атестувалися в 2017 році

Солодовник Марина Костянтинівна

Посада: учитель-логопед

Проблема, над якою працює: «Використання коректурних таблиць у роботі з дітьми-логопатами засобами інформаційно-комунікативних технологій».

Кваліфікаційна категорія, на яку претендує педагог: відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Волохова Ніна Іванівна

Посада: вихователь

Проблема, над якою працює: «Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей дошкільного віку».

Кваліфікаційна категорія, на яку претендує педагог: відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Єфіменко Марина Вікторівна

Посада: вихователь

Проблема, над якою працює: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях із зображувальної діяльності».

Кваліфікаційна категорія, на яку претендує педагог: «спеціаліст першої категорії».

Терещенко Галина Іванівна

Посада: вихователь

Проблема, над якою працює: «Розвиток дрібної моторики рук у дітей із загальним недорозвиненням мовлення засобами пальчикових ігор та вправ».

Кваліфікаційна категорія, на яку претендує педагог: відповідає раніше присвоєному 9 тарифному розряду.

Горпинич Марина Михайлівна

Посада: вихователь

Проблема, над якою працює: «Дидактична гра як засіб формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

Кваліфікаційна категорія, на яку претендує педагог: «спеціаліст першої категорії».

Іванова Галина Миколаївна

Посада: вихователь

Проблема, над якою працює: «Використання елементів методики М. Монтессорі в роботі з дітьми раннього віку»

Кваліфікаційна категорія, на яку претендує педагог: «спеціаліст другої категорії».

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

 

Кваліфікаційна категорія працівника Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника
спеціаліст •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми

•  уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами

•  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст другої категорії •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  постійно вдосконалює свій професійний рівень

•  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

•  впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі

•  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми

•  уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

•  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст першої категорії •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

•  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

•  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  постійно вдосконалює свій професійний рівень

•  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

•  упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі,

•  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу

•  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

•  уміє аргументувати свою позицію

•  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст вищої категорії •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

•  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

•  володіє широким спектром стратегій навчання та виховання

•  застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми

•  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

•  лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

•  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

•  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

•  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

•  постійно вдосконалює свій професійний рівень

•  активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики і технології, педагогічні засоби

•  упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі

•  продукує оригінальні, інноваційні ідеї

•  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу

•  вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі

•  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

•  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

•  уміє аргументувати свою позицію

•  дотримується педагогічної етики, моралі

Атестація педагогів у ДНЗ № 28 “Ювілейний”

Вища категорія – 8 педагогів
Перша категорія – 8 педагогів
Друга категорія – 3 педагоги
9 тарифний розряд – 2 педагоги
Неатестовані – 9 педагогів
Звання вихователь-методист – 3 педагоги
Всього – 30 педагогів