Вас вітає практичний психолог вищої кваліфікаційної категорії

Кравцова Людмила Віталіївна

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку дошкільників, охорони їх психічного здоров’я, надання психологічної підтримки усім учасникам освітнього процесу.

Хто такий психолог і навіщо він потрібен

Психолог – це спеціаліст, який має відповідну освіту і працює із здоровими людьми, котрим необхідна допомога, підтримка у вирішенні конкретної ситуації або проблеми. Психолог не дає порад, не має чарівної палички, не оцінює і не критикує. Він спрямовує, дає можливість зрозуміти те, що насправді відбувається у вашому житті, допомагає роздивитися різні варіанти рішень та знайти вихід.

Якщо у вас є якась тривога за свого малюка. Візит до психолога допоможе розібратися з ситуацією і з емоційним станом дитини об’єктивно, виявити причини виникаючих труднощів.

Що роблять практичні психологи?

  • виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації;
  • вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, її потенційних можливостей;
  • своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
  • усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку дитини, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища;
  • багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
  • формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Таким чином, у дитячому садку практичний психолог присутній у першу чергу для того, щоб всіма сторонами «дотримувалися інтереси дитини».

Консультаційні години практичного психолога для батьків:

вівторок 16.00-18.00

Консультація психолога “Як емоційно впоратись з “синдромом річниця”

План проведення Тижня толерантності у ЗДО №28 «Ювілейний» з 13 по 17 листопада 2023 року

Поради психолога

Профілактика жорстокого поводження з дітьми

Дослідження свідчать, що останнім часом значно збільшилася кількість дітей дошкільного віку з підвищеною тривожністю. Однією з основних причин такої негативної динаміки є жорстоке поводження з дітьми.

Дитинство — пора становлення особистості. І саме у цей період дитина потребує найбільшої уваги і захисту.

Жорстоке поводження з дітьми та його наслідки

Жорстоке поводження з дітьми — це фено­мен, існування якого відоме з часу появи історич­них записів людства. Оскільки насилля — не лише соціальне явище, воно пов’язане з природою лю­дини.

На сьогодні не існує єдиного визначення терміну «жорстоке поводження з дітьми». Про­те більшість дослідників і практиків у розвинених країнах користуються визначенням, запро­понованим відомим американським психологом італійського походження Джеймсом Гарбаріно: «Будь-яку дію або бездіяльність стосовно дитини з боку батьків, осіб, які їх замі­нюють, а також закладів або суспільства загалом, внаслідок чого порушено фізичний або психіч­ний розвиток, здоров’я або благополуччя дитини, а також обмежено її права й свободи вважають жорстоким поводженням з дітьми».

Основними формами жорстокого пово­дження з дітьми є:

  • психологічне (емоційне) насильство;
  • сексуальне насильство;
  • фізичне насильство;
  • нехтування інтересами та потребами дитини.

З перших років життя дитина «вбирає» все, що бачить і чує у себе вдома, адже її життєдіяльність стає часточкою життя сім’ї. Тож гармонійна та доброзичлива атмосфера сімейних стосунків дуже важлива для зростання малюка. Від доброзичливості найближчого оточення дитини залежить її емоційне і фізичне здоров’я, вмін­ня контактувати з людьми.

Діти, яких поважають, учаться поважати інших. Про яких турбуються — вчаться ви­являти турботу. Яких люблять таки­ми, якими вони є, — вчаться бути терпимими до інших. Так закладаються основи гуманних стосунків батьків і дітей.