Поради медичної сестри

Медичне обслуговування дітей в ЗДО

Щоденна робота з підтримки здоров’я дітей в ЗДО складається з періодичного особистого контролю за санітарно-протиепідемічним режимом, гігієнічними  заходами, огляду всіх новоприбулих дітей і повернулися після хвороби, своєчасного проведення профілактичних щеплень, контролю харчування зі складанням та впровадженням чотирьох тижневого меню

Функціональні обов’язки медичного працівника, обслуговуючих дітей в дошкільному навчальному закладі

 1. Первинна профілактика

1.1. Контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ЗДО

1.2. Контроль та надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу:

 • Складання режиму дня
 1. Харчування: 
 • Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування.
 • Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку.
 • Складання меню.
 • Бракеражу готової продукції.
 • Контроль за виконанням натуральних норм
 1. Фізичне виховання:
 • Здійснення контролю за організацією фізичного виховання, загартовування
 • Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою
 • Оцінка фізичної підготовленості дітей
 1. Гігієнічне виховання в дитячому колективі:
 • Рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання, формування навичок здорового способу життя
 • Організація заходів з профілактики короткозорості, карієсу, порушень постави.

Контроль за гігієнічним вихованням.

Заходи щодо забезпечення адаптації в освітньому закладі: 

 • Контроль за перебігом медико-педагогічної корекції.
 • Проведення медико-педагогічних заходів щодо формування функціональної готовності до навчання
 • Рекомендації з адаптації та її корекції (спільно з педагогом)
 • Ведення документації (медична форма на дитину. виписки і довідки для лікувально-профілактичних установ, військкоматів, літніх оздоровчих установ. інш.)
 1. Диспансеризація:
 • Проведення (спільно з педагогом) скринінг тестів з виявлення відхилень у стані здоров’я, оцінка фізичної підготовленості дітей.
 • Рекомендації педагогічному персоналу з корекції відхилень у стані здоров’я.
 • Проведення призначених оздоровчих заходів та контроль за їх виконанням в освітніх установах

 Примітка:

 • Медична допомога дошкільникам здійснюється середнім медичним персоналом, які мають спеціальну підготовку з організації профілактичної та оздоровчої роботи.
 • Диспансерне спостереження за дітьми. що мають хронічні захворювання. здійснюється лікувально-профілактичним закладом.
 • Медичне забезпечення дітей здійснюється за діючими нормативними документами.
 • Медичні працівники спільно з педагогічним колективом беруть безпосередню участь у заходах з охорони здоров’я дітей.
 • Медичні працівники, зайняті медичним забезпеченням дітей в організованих колективах. можуть залучатися до участі у проведенні літньої оздоровчої компанії. в т.ч. з виїздом у заміські установи.
  Медична сестра спостерігає за чистотою. тишею і порядком у приміщеннях; навчає дітей та їх батьків правилам особистої гігієни; стежить за харчуванням дітей. бере участь у санітарно-просвітницькій роботі. В обов’язки медичної сестри входить контроль за харчуванням дітей. а при необхідності і особисту участь в роздачі їжі. годування дітей молодшого віку; контроль за продуктами та їх правильним зберіганням.
  Медична сестра відповідає за зразкове утримання медичного пункту. справний стан медичного і господарського інвентарю; дотримується правил зберігання лікарських засобів; становить вимоги на лікарські засоби; перев’язувальні матеріали та предмети догляду за дітьми.
  Медична сестра бере знову надходять до установи дітей. проводить огляд шкіри і волосистої частини голови дитини для виключення інфекційних захворювань та педикульозу. В її обов’язки входить ознайомлення знову вчинили дітей з правилами внутрішнього розпорядку, режимом дня та правилами особистої гігієни.