Перелік організацій, які займаються проблемами булінгу в Україні

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО № 28 «Ювілейний» на 2023-2024навчальний рік

Зразок заяви

Питання запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми регулюється Законом України «Про охорону дитинства», де статтею 10 визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості та виключають приниження честі і гідності дитини http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601


Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти. Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» внесено зміни до Закону України «Про освіту» щодо визначення поняття булінгу (цькування), його типових ознак.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінку (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу. Механізм реагування на випадки булінгу (цькування), процедури застосування заходів виховного впливу запроваджено у закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти. Наголошуємо, що згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII, до повноважень органів управління освітою входить здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти та розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами. Згідно із Законом України від 15.07.2021 № 1658-IX визначено зміст поняття безпечне освітнє середовище, як сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпечності та якості харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (зокрема шляхом булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території та в приміщеннях закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.

Номер телефону 1547 Урядової гарячої лінії з попередження домашнього насильства; телефонні номери Національної дитячої «гарячої» лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного).

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-безоплатна дошкільна освіта;

-безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-здоровий спосіб життя;

-безоплатне медичне обслуговування;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

-забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО № 28 у встановленому порядку;

-своєчасно повідомляти ЗДО № 28 про можливість відсутності або хворобу дитини;

-слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

-поважати гідність дитини;

-виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; -інші обов’язки, що передбачені законодавством України

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Консультація для педагогів «Булінг в ДНЗ»          

Булінг – це відносно новий термін для пересічного громадянина, зміст  якого кожен із нас не просто, знає, а в більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Під терміном «булінг», пояснюють, – що це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психічного самоствердження.

Булінг може проявлятися у вигляді  психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко фізичний і психологічний тиск об’єднується.

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психо – емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише в дитинстві, але й протягом усього їх подальшого життя.

Булінг у ДНЗ  може проявлятися як тиск:

 • психічний;
 • фізичний.

Часто діти  застосовують  і фізичний, і психологічний тиск на жертву. Наприклад, образи, приниження, ігнорування, непоступливість, погрози, побиття під час ігор.

Хто провокує булінг в ДНЗ.

Булінг серед дітей  старшого  дошкільного віку в ДНЗ можуть спровокувати дорослі. Діти старшого дошкільного віку одразу сприймають ставлення авторитетних дорослих до інших і беруть це ставлення за зразок. Вони починають цькувати дитину чи дітей, якщо:

 • Педагог або помічник вихователя:
 • зневажливо ставиться до дитини, яка часто плаче або невпевнена в собі;
 • ігнорує скаргу дитини на те, що її образили однолітки;
 • глузує із зовнішнього виду дитини чи її батьків;
 • проявляє огиду щодо фізичної або фізіологічної особливостей  дитини.
 • Батьки або члени  сім´ї:
 • б´ють та ображають дитину вдома;
 • принижують дитину у присутності інших дітей;
 • проявляють сліпу любов та виконують усі забаганки дитини;
 • ставляться до своєї дитини як до неповноцінної особистості, жаліють її (неповна родина, дитина хвора або має відхилення в розвитку).

Як міняється поведінка дитини під час  булінгу в ДНЗ.

Дитина – жертва булінгу поводиться незвично. Якщо раніше вона охоче відвідувала дитячий садок, то тепер дитина:

 • вдома:
 • не хоче одягатися вранці;
 • шукає собі будь – яку справу вдома, аби не йти до дит. Садка;
 • просить батьків забрати її з дит. садка раніше;
 • плаче, вигадує хворобу або в неї дійсно підвищується температура тіла, починають боліти голова, живіт;
 • не контактує з однолітками у дворі;
 • грає на одинці в парку.
 • в дитячому садку:
 • не бере участь у сюжетно – рольових та рухливих іграх, спільній самостійній художній діяльності тощо;
 • усамітнюється при будь – якій нагоді;
 • часто губить іграшки або речі;
 • бруднить чи псує одяг;
 • грає поломаними іграшками;
 • відмовляється на користь іншої дитини від головної ролі в театралізації чи грі;
 • не має друзів в групі.