Структура та органи управління закладу освіти

Адміністрація

Завідувач

У 2000 році колектив дошкільного навчального закладу очолила цілеспрямована, творча талановита людина – Солодовник Ольга Олександрівна, яка постійно в пошуку нового. Її впевненість у собі, ввічливість, гідність і тактовність формують позитивну думку, що впливає на злагоджену роботу колективу.
Ольга Олександрівна будує свою управлінську діяльність таким чином, щоб колектив розумів навчальні проблеми в системі освіти України та свою роль у вирішенні проблем сьогодення.
Педагогічний стаж роботи – 41 років, з них на посаді завідуючої 19 років.
Солодовник Ольга Олександрівна – вихователь вищої категорії, вихователь-методист, відмінник освіти України (2000 р.), нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Вихователі-методисти

Методичною роботою закладу керує вихователь-методист, вихователь вищої категорії – Макарова Валентина Іванівна. Педагогічний стаж роботи – 37 років, з них на посаді вихователя-методиста 16 років. Вона вміє зрозуміти, зацікавити, запалити вогник творчості, організувати колектив, враховуючи особисті якості кожного вихователя. Вихователь-методист веде постійний пошук нових форм проведення методичної роботи з кадрами. Під її керівництвом педагогічний колектив впроваджує в освітній процес інноваційні технології, які допомагають досягти високих результатів у вихованні дошкільників. Постійно працює з методичною літературою, використовує новинки та кращий досвід педагогів-новаторів. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Тарасенко Вікторія Станіславівна – стаж педагогічної роботи 19 років, з них на посаді вихователя-методиста – 7 років. Творчий педагог, який досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує в організації навчально-пізнавальної діяльності. Вікторія Станіславівна є вихователем групи “Малючок”. Брала участь у створенні збірника «Моделі планування життєдіяльності дітей у різновіковій групі».


Заступник завідувача господарством

Тімченко Лідія Григорівна – стаж роботи – 38 років. Відповідальний, ініціативний працівник, вміло керує господарською діяльністю ДНЗ, веде інвентарний облік майна, мийних засобів, своєчасно складає звітність. Здійснює поточний контроль за технічним та санітарно-гігієнічним станом приміщень відповідно до вимог, норм і правил безпеки життєдіяльності. Слідкує за витратами електроенергії, води, тепла. Організовує і контролює роботу обслуговуючого персоналу, веде облік робочого часу даної категорії працівників. Керує роботою з благоустрою, озеленення й прибирання території ДНЗ. Забезпечує дотримання вимог охорони праці, бере участь у розробці інструкцій з охорони праці та інструктажів із даного питання. Відповідально відноситься до виконання своїх посадових обов’язків

Кадровий склад закладу освіти

Усього працівників в закладі – 56,

у тому числі педагогічний персонал – 27,

з них:

завідувачі – 1,

вихователі-методисти – 2,

вихователі – 18,

практичні психологи – 1,

інший педагогічний персонал – 5,

ослуговуючий персонал – 29.

Педагогічний колектив дошкільного закладу

Адміністрація дошкільного закладу чимало зусиль докладає до підбору та підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад забезпечений повністю. У навчальному році працювали спеціалісти: учителі-логопеди – 2, інструктор з фізкультури – 1, музичні керівники – 2, практичний психолог – 1. Усього 25 педагогів.

Вихователі груп раннього віку

Ховрич Тетяна Анатоліївна – пед. стаж 15 років, вища дошкільна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії». Це – відповідальний, старанний педагог. Ефективно володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, яка працює над розвитком дитячої гри за методикою М.М. Шуть. Розробила конспекти занять для дітей раннього віку з цієї проблеми, підібрала добірку ігор та музичний супровід до них, консультації для вихователів та батьків. Під час проведення занять, ігрової діяльності приділяє велику увагу новим методичним прийомам, які сприяють розвитку слуху, уваги, пам’яті, створює умови для розгортання позитивного ігрового спілкування, збагачення досвіду дитини. Вихователь забезпечує високу результативність своєї роботи. Її вихованці проявляють активність, неодноразово брали участь у звітах гурткової роботи для батьків.

Мирошниченко Валентина Сергіївна – стаж роботи – 13 років, вища освіта, кваліфікаційна категорія – “спеціаліст другої категорії”. Сумлінно ставиться до навчально-виховного процесу. Достатньо володіє ефективними формами і методами навчання у практичній педагогічній діяльності з дітьми. Спрямовує свою роботу на розвиток мови, дрібної моторики руки, рухів, тактильних відчуттів. Значне місце надає охороні життя та здоров’я дітей. Культурна, ввічлива, доброзичлива.

Острога Вікторія Вікторівна – молодий спеціаліст, який має вищу дошкільну освіту. Вікторія Вікторівна відповідальна, працелюбна, тактовна, емпатійна та доброзичлива у спілкуванні з педагогами, батьками та дітьми.

Вихователі груп молодшого дошкільного віку

Демидова Наталія Яківна – педагогічний стаж 17 років, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», компетентний спеціаліст, яка будує педагогічний процес на основі новітніх технологій. У своїй роботі з дітьми використовує елементи методики Л. Шелестової в розвитку зв’язного мовлення дітей. Свої заняття будує з урахуванням особливостей навчального матеріалу та здібностей дітей. Наталія Яківна є керівником гуртка «Розвивальне читання», під час роботи якого, діти виконують пізнавальні завдання, ігрові вправи та оволодівають технікою читання за методикою Л. Шелестової. Наталія Яківна постійно працює над підвищенням професійного рівня шляхом самоосвіти.

Куриленко Валентина Миколаївна –  педагогічний стаж – 1 рік. Молодий, талановитий педагог, актовний у спілкуванні з дітьми, колегами та батьками.

Вихователі середніх груп

Носаль Віра Борисівна – педагогічний стаж 27 років, середня спеціальна освіта. Вона є креативним, досвідченим педагогом, сумлінно ставиться до навчально-виховного процесу, застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми. Добре володіє дитячим колективом, працює над мовленнєвим розвитком дітей засобами театралізованої діяльності. Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені в роботу з дітьми цікаві сценарії казок на новий лад. Вихователь забезпечує високу результативність своєї роботи, її вихованці успішно навчаються в школі, проявляють допитливість, творчу активність, отримують високу оцінку учителів шкіл. Віра Борисівна є керівником гуртка «Джерельце», який сприяє реалізації творчих здібностей дітей, вихованню моральних якостей. Вихователь є наставником для молодих педагогів, своїми напрацюваннями ділиться з колегами, проводить відкриті заняття, бере активну участь у житті дошкільного закладу.

Сіроштан Вікторія Вікторівна – педагогічний стаж – 7 років, середня спеціальна, вища дошкільна освіта. Відповідальний, старанний педагог, який достатньо володіє ефективними формами і методами у практичній педагогічній діяльності з дітьми. Велику увагу приділяє сенсорному розвитку дітей раннього віку. Грає з малятами у цікаві ігри, розроблює конспекти занять, виготовляє нові дидактичні ігри, демонстраційний матеріал. Творчо підходить до проведення занять.

Волохова Ніна Іванівна – педагогічний стаж 32 років, вища дошкільна освіта. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності. Активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Відзначається великою працьовитістю. Завжди доброзичлива, ніжна, добра, лагідна.

Вихователі різновікових груп

Мартинюк Ірина Миколаївна – педстаж 19 років, вища дошкільна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», енергійний, вмілий педагог. До навчально-виховного процесу ставиться сумлінно, її професійна діяльність відрізняється творчим відношенням до справи. Працює над проблемою «Нетрадиційні форми роботи з батьками», які сприяють плідній співпраці дошкільного закладу з батьками. Належну увагу приділяє індивідуальній роботі з дітьми. Вихованці її групи відвідують гурток «Маленькі актори», який сприяє всебічному розвитку дітей, їх творчої уяви, добрих почуттів. Особливу увагу приділяє охороні життя та здоров’я дітей. Своїми напрацюваннями охоче ділиться з колегами, надає консультативну допомогу, бере участь у проведенні занять для слухачів курсів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та звітах гурткової роботи для батьків.

Дербеньова Юлія Володимирівна – молодий спеціаліст, старанний педагог. До навчально-виховного процесу ставиться сумлінно.    Достатньо володіє ефективними формами й методами в практичній педагогічній діяльності з дітьми.

Вихователі старших груп

Кравченко Людмила Анатоліївна – педагогічний стаж 25 роки, повна вища дошкільна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист». Це творчий, відповідальний, ініціативний педагог, компетентний спеціаліст, який досконало володіє ефективними методами організації навчально-виховного процесу, працює над проблемою «Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку», розробила орієнтовне перспективне планування для молодшого та старшого дошкільного віку, конспекти занять, технологічні карти проведення дослідів, консультації для педагогів та батьків, методичні рекомендації щодо створення куточків дослідницької діяльності. Своїми напрацюваннями Людмила Анатоліївна охоче ділиться з педагогами закладу.

Охріменко Олена Володимирівна – педстаж 19 років, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Досвідчений, ініціативний, творчий педагог, який досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує в організації навчально-пізнавальної діяльності. Упроваджує передовий педагогічний досвід, застосовує нестандартні форми проведення занять. Вихователь поглиблено працює над методичною проблемою «Розвивальне читання за методикою Л.В. Шелестової», розробила конспекти занять, дидактичні ігри, виготовила посібники. Враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, підбирає завдання різної складності, що дає можливість виявити ранній інтерес і здібності до читання. Є керівником гуртка «Вчимося читати».

Вихователі груп компенсуючого типу

Теницька Ольга Іванівна – стаж роботи – 19 років, повна вища освіта, має кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”. Досвідчений, творчий педагог, постійно вдосконалює свій професійний рівень. Впроваджує інноваційні технології. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, вміло здійснює диференційований підхід до дітей, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних форм роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам та прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Ольгу Іванівну поважають батьки вихованців, колеги. Вона врівноважена, доброзичлива людина.

Терещенко Галина Іванівна – стаж роботи 27 років, середня спеціальна освіта, кваліфікаційна категорія «9 тарифний розряд». Галина Іванівна – ініціативний, творчий педагог, приділяє велику увагу створенню умов для виховання дітей раннього віку, забезпечує їх особистісний та соціальний розвиток. Працює над проблемою «Розвиток дрібної моторики рук у дітей із загальним недорозвиненням мовлення засобами пальчикових ігор та вправ». Є керівником гуртка «Мій перший віршик», під час роботи якого здійснює індивідуальний підхід до дітей та розвиває їх творчі здібності. Вихованці її гуртка постійно беруть участь у звіті гурткової роботи перед батьками.

Учителі-логопеди

Солодовник Марина Костянтинівна – педагогічний стаж 18 років, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Марина Костянтинівна – професійно-компетентний, ініціативний, творчий педагог, забезпечує умови для засвоєння дітьми корекційних програм з урахуванням мовленнєвих, вікових, індивідуальних особливостей. Корекційно-розвивальний процес із дітьми здійснює ураховуючи досягнення сучасної педагогічної науки, передового педагогічного досвіду. Працює над методичною проблемою «Використання елементів арт-терапії в корекційній роботі з дітьми». Складає ігри-казки для розвитку фонематичного слуху. Використовуючи нетрадиційні техніки малювання, педагог розробила «творчі сторінки» для розвитку дрібної моторики. Свою роботу спрямовує на організацію самостійної мовленнєвої діяльності дошкільників у предметно-розвивальному середовищі, яке насичене багатофункціональними посібниками, комплексними іграми. Марина Костянтинівна є членом творчої групи закладу. За участь у конкурсі «Кращий логопедичний посібник» нагороджена Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради.

Безверха Ірина Григорівна – педагогічний стаж роботи – 10 років, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії». Працює над проблемою «Розвиток дрібної моторики рук старших дошкільників з вадами мовлення», у якій розкриває роль дрібної моторики у мовленнєвому розвитку дітей. Використовує цікаві вправи пальчикової гімнастики, «Віршики-забавлянки» з мовленнєвим супроводом, творчо підходить до проведення занять. Особливу увагу приділяє здійсненню корекційного впливу під час проведення ігрової діяльності з дітьми-логопатами. Учитель-логопед виявляє, обстежує вихованців, які потребують корекції мовлення, надає їм логопедичну допомогу, що сприяє зростанню їх мовленнєвої компетентності. Брала участь у конкурсі «Кращий логопедичний посібник», у міській виставці «Інноваційні технології в логопедичній роботі». Ірина Григорівна постійно підвищує свій професійний рівень, відвідує міські методичні об’єднання, семінари.

Спеціалісти

Практичний психолог

Кравцова Людмила Віталіївна –стаж роботи – 16 років, повна вища освіта, має кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”,  працює на посаді практичного психолога з 2003 року. Це – психолог за покликанням, творча, креативна особистість. Проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативна, дотримується етичного кодексу психолога. Досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення          навчально-виховного процесу, досягла високої результативності, якості своєї праці, відповідально ставиться до виконання посадових обов’язків. Брала участь у міських та обласних семінарах, засіданнях міського та міжрайонного методичного об’єднаннях працівників психологічної служби. Здобула перемогу в V обласному конкурсі працівників освіти «Золоте серце» у номінації «Працівник психологічної служби» та Всеукраїнському фаховому конкурсі «Сходинки зростання» газети «Психолог дошкілля».

Інструктор з фізкультури

Власенко Ольга Віталіївна – педагогічний стаж – 10 років, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії». У своїй професійній діяльності працює над проблемою «Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками», розробила сценарії спортивних свят та розваг для дітей дошкільного віку. Інструктор з фізкультури забезпечує високу результативність своєї роботи, її випускники успішно навчаються у загальноосвітніх, спортивних школах. Ольга Віталіївна є керівником гуртка «Парасолька» зі спортивної акробатики, ритмічної гімнастики, фітболу, під час якого створює умови для розвитку дітей. Вихованці її гуртка є постійними учасниками заходів дошкільного закладу. Брала участь у І (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху», конкурсі “Fast-dance” Кубку губернатора “Краса Сумщини”, у міському етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України.

Музичні керівники

Бабута Дар’я Олександрівна – стаж роботи 6 років, вища педагогічна освіта. Є керівником гуртка, під час роботи якого здійснює диференційований підхід до здібних та обдарованих дітей. Уважно, тактовно, доброзичливо ставився до вихованців та батьків.

Бойко Оксана Валеріївна – стаж роботи 27 років, вища педагогічна освіта. Цілеспрямований, відповідальний педагог. До навчально – виховного процесу ставиться сумлінно. Її професійна діяльність відрізняється компетентністю, високою ефективністю та творчим відношенням до справи. Педагогічний процес будує на основі новітніх методик.

Вихователь з англійської мови

Подус Олена Анатоліївна – педагогічний стаж 17 років, повна вища педагогічна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Це вмілий, творчий педагог, який володіє ефективними формами і методами навчання у практичній педагогічній діяльності з дітьми. Нею напрацьований досвід роботи з проблеми «Формування основ англомовної компетенції дітей дошкільного віку», розробила тематичне перспективне планування, конспекти занять, режимні моменти. Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені в роботу з дітьми цікаві дидактичні, сюжетно-рольові ігри, лексичний матеріал, який використовується під час проведення режимних моментів. Є керівником гуртка «Веселий англійський», під час роботи якого діти з бажанням засвоюють англійську мову.