СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Усього працівників в закладі – 52,

у тому числі педагогічний персонал – 27,

з них:

завідувачі – 1,

вихователі-методисти – 2,

інший педагогічний персонал – 4,

вихователі – 19,

практичні психологи – 1,

обслуговуючий персонал -25

Завідувач

У 2000 році колектив дошкільного навчального закладу очолила цілеспрямована, творча талановита людина – Солодовник Ольга Олександрівна, яка постійно в пошуку нового. Її впевненість у собі, ввічливість, гідність і тактовність формують позитивну думку, що впливає на злагоджену роботу колективу.
Ольга Олександрівна будує свою управлінську діяльність таким чином, щоб колектив розумів навчальні проблеми в системі освіти України та свою роль у вирішенні проблем сьогодення.
Педагогічний стаж роботи – 45 років, з них на посаді завідуючої 23 роки.
Солодовник Ольга Олександрівна – вихователь вищої категорії, вихователь-методист, відмінник освіти України (2000 р.), нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Вихователі-методисти

Методичною роботою закладу керує вихователь-методист, старший вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» – Макарова Валентина Іванівна. Педагогічний стаж роботи – 41 рік, з них на посаді вихователя-методиста 20 років. Вона вміє зрозуміти, зацікавити, запалити вогник творчості, організувати колектив, враховуючи особисті якості кожного вихователя. Вихователь-методист веде постійний пошук нових форм проведення методичної роботи з кадрами. Під її керівництвом педагогічний колектив впроваджує в освітній процес інноваційні технології, які допомагають досягти високих результатів у вихованні дошкільників. Постійно працює з методичною літературою, використовує новинки та кращий досвід педагогів-новаторів. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Тарасенко Вікторія Станіславівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи 23 роки, з них на посаді вихователя-методиста – 12 років. Творчий педагог, який досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує в організації навчально-пізнавальної діяльності. Вікторія Станіславівна є вихователем групи “Малючок”. Брала участь у створенні збірника «Моделі планування життєдіяльності дітей у різновіковій групі» та ділилась досвідом з колегами на тему: “Ефективні форми взаємодії з дошкільниками в укритті”.


Заступник завідувача господарством

Тімченко Лідія Григорівна – стаж роботи – 43 роки. Відповідальний, ініціативний працівник, вміло керує господарською діяльністю ЗДО, веде інвентарний облік майна, мийних засобів, своєчасно складає звітність. Здійснює поточний контроль за технічним та санітарно-гігієнічним станом приміщень відповідно до вимог, норм і правил безпеки життєдіяльності. Слідкує за витратами електроенергії, води, тепла. Організовує і контролює роботу обслуговуючого персоналу, веде облік робочого часу даної категорії працівників. Керує роботою з благоустрою, озеленення й прибирання території ЗДО. Забезпечує дотримання вимог охорони праці, бере участь у розробці інструкцій з охорони праці та інструктажів із даного питання. Відповідально відноситься до виконання своїх посадових обов’язків

Педагогічний колектив дошкільного закладу

Педагогічними кадрами дошкільний заклад забезпечений повністю. У навчальному році працюють спеціалісти: учителі-логопеди – 2, інструктор з фізкультури – 1, музичні керівники – 2, практичний психолог – 1. Усього 27 педагогів.

Вихователі груп раннього віку

Ховрич Тетяна Анатоліївна – пед. стаж 19 років, вища дошкільна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Це – відповідальний, старанний педагог. Ефективно володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, яка працює над розвитком дитячої гри за методикою М.М. Шуть. Розробила конспекти занять для дітей раннього віку з цієї проблеми, підібрала добірку ігор та музичний супровід до них, консультації для вихователів та батьків. Під час проведення занять, ігрової діяльності приділяє велику увагу новим методичним прийомам, які сприяють розвитку слуху, уваги, пам’яті, створює умови для розгортання позитивного ігрового спілкування, збагачення досвіду дитини. Вихователь забезпечує високу результативність своєї роботи. Її вихованці проявляють активність, неодноразово брали участь у звітах гурткової роботи для батьків.

Кузьменко Оксана Василівна – педагогічний стаж – 10 років, вища педагогічна освіта. Відповідальний, старанний педагог, який достатньо володіє ефективними формами і методами у практичній педагогічній діяльності з дітьми. Велику увагу приділяє сенсорному розвитку дітей раннього віку. Грає з малятами у цікаві ігри, розроблює конспекти занять, виготовляє нові дидактичні ігри, демонстраційний матеріал. Творчо підходить до проведення занять.

Плут Ольга Юріївна – педагогічний стаж 16 років, вища дошкільна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Ольга Юріївна відповідальна, працелюбна, тактовна, емпатійна та доброзичлива у спілкуванні з педагогами, батьками та дітьми, володіє сучасними освітніми методами й прийомами. Ольга Юріївна  є керівником гуртка «Веселий англійський», під час роботи якого використовує ефективні методи й прийоми в організації навчально-виховного процесу, використовує ігрові вправи по ознайомленню дітей з англійською мовою. 

Гончарова Ольга Олександрівна – педагогічний стаж 6 років, вища дошкільна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», демонструє гарне знання предметів і методики їх викладання, вміння застосувати отримані  знання для вирішення поставлених перед нею практичних завдань. До проведених занять готує різноманітний роздатковий матеріал та наочність.

Вихователі груп молодшого дошкільного віку

Мирошниченко Валентина Сергіївна – стаж роботи – 16 років, вища освіта, кваліфікаційна категорія – “спеціаліст першої категорії”. Сумлінно ставиться до навчально-виховного процесу. Достатньо володіє ефективними формами і методами навчання у практичній педагогічній діяльності з дітьми. Спрямовує свою роботу на розвиток мови, дрібної моторики руки, рухів, тактильних відчуттів. Значне місце надає охороні життя та здоров’я дітей. Культурна, ввічлива, доброзичлива.

Горян Юлія Анатоліївна – педагогічний стаж – 6 років, вища педагогічна освіта. Відповідальний, старанний педагог, який достатньо володіє ефективними формами і методами у практичній педагогічній діяльності з дітьми. Велику увагу приділяє сенсорному розвитку дітей молодшого віку. Грає з малятами у цікаві ігри, розробляє конспекти занять, виготовляє нові дидактичні ігри, демонстраційний матеріал. Творчо підходить до проведення занять.

Вихователі середніх груп

Носаль Віра Борисівна – педагогічний стаж 30 років, середня спеціальна освіта. Вона є креативним, досвідченим педагогом, сумлінно ставиться до навчально-виховного процесу, застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми. Добре володіє дитячим колективом, працює над мовленнєвим розвитком дітей засобами театралізованої діяльності. Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені в роботу з дітьми цікаві сценарії казок на новий лад. Вихователь забезпечує високу результативність своєї роботи, її вихованці успішно навчаються в школі, проявляють допитливість, творчу активність, отримують високу оцінку учителів шкіл. Віра Борисівна є керівником гуртка «Джерельце», який сприяє реалізації творчих здібностей дітей, вихованню моральних якостей. Вихователь є наставником для молодих педагогів, своїми напрацюваннями ділиться з колегами, проводить відкриті заняття, бере активну участь у житті дошкільного закладу.

Демидова Наталія Яківна – педагогічний стаж 21 рік, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», компетентний спеціаліст, яка будує педагогічний процес на основі новітніх технологій. У своїй роботі з дітьми використовує елементи методики Л. Шелестової в розвитку зв’язного мовлення дітей. Свої заняття будує з урахуванням особливостей навчального матеріалу та здібностей дітей. Наталія Яківна є керівником гуртка «Розвивальне читання», під час роботи якого, діти виконують пізнавальні завдання, ігрові вправи та оволодівають технікою читання за методикою Л. Шелестової. Наталія Яківна постійно працює над підвищенням професійного рівня шляхом самоосвіти.

Ковальова Наталія Валентинівна– педагогічний стаж 9 років, вища дошкільна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», компетентний, старанний спеціаліст. До навчально-виховного процесу ставиться сумлінно.    Достатньо володіє ефективними формами й методами в практичній педагогічній діяльності з дітьми. Приділяє велику увагу створенню умов для виховання дітей, забезпечує їх особистісний та соціальний розвиток. Під час роботи з дітьми надає перевагу ігровим методам і прийомам, створює умови для повноцінного розвитку дітей.

Вихователі старших груп

Кравченко Людмила Анатоліївна – педагогічний стаж 29 років, повна вища дошкільна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист». Це творчий, відповідальний, ініціативний педагог, компетентний спеціаліст, який досконало володіє ефективними методами організації освітнього процесу, працює над проблемою «Логіко-математичний розвиток дітей старшого дошкільного віку», розробила орієнтовне перспективне планування для дітей старшого дошкільного віку для організації роботи гуртка “Розумник”. Людмила Анатоліївна входить до складу творчої групи закладу, є наставником для молодих педагогів, вміло організовує та проводить роботу з вихованцями старшого дошкільного віку під час проведення взаємодії з дітьми на студії “Гармонія”, своїми напрацюваннями охоче ділиться з колегами , бере учась у конкурсах.

Охріменко Олена Володимирівна – педстаж 23 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Досвідчений, ініціативний, творчий педагог, який досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує в організації навчально-пізнавальної діяльності. Упроваджує передовий педагогічний досвід, застосовує нест,андартні форми проведення занять. Вихователь володіє дитячим колективом, враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, підбирає завдання різної складності, організовуючи роботу студії “Гармонія” для дітей старшого дошкільного віку, що дає можливість виявити задатки та здібності дошкільнят. Є керівником гуртка «Маленька господарочка».

Мартинюк Ірина Миколаївна  – педстаж 23 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», активний, творчий, компетентний педагог з високим рівнем професіоналізму, педагогічної майстерності. Досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, використовує засоби інформаційно – комунікаційних технологій, тісно співпрацює з батьками  Мартинюк І.М. забезпечує високу результативність своєї праці. Її випускники підтверджують належний рівень знань, умінь та навичок, навчаючисьу закладах загальної середньої освіти.    Своїми напрацюваннями вихователь охоче ділиться з колегами. Брала участь у  створенні екологічного проекту до Всеукраїнського конкурсу –  гранту «10х10», проведенні міського семінару-практикуму для керівників зображувальної  діяльності, Всеукраїнському двотуровому конкурсі образотворчого, декоративно-ужиткового та сучасного мистецтва “Ліга Талантів”, у конкурсі “Жива картотека медіаосвітніх ігор”.

Острога Вікторія Вікторівна – стаж роботи –  5 років, молодий спеціаліст, який має вищу дошкільну освіту, кваліфікаційна категорія “спеціаліст ІІ категорії”. Вікторія Вікторівна відповідальна, працелюбна, тактовна, емпатійна та доброзичлива у спілкуванні з педагогами, батьками та дітьми, який уміло використовує ефективні методи й прийоми в організації навчально-виховного процесу. Створює умови для становлення креативної особистості, розвитку здібностей дошкільників.

Вихователі груп компенсуючого типу

Теницька Ольга Іванівна – стаж роботи – 23 роки, повна вища освіта, має кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”. Досвідчений, творчий педагог, постійно вдосконалює свій професійний рівень. Впроваджує інноваційні технології: мнемотехніка, системний оператор, розвиток мовлення дітей з використанням кубиків Рорі. Ольга Іванівна впроваджує в роботу програму “Афлатот” з соціально-фінансової освіти для дітей дошкільного віку. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, вміло здійснює диференційований підхід до дітей, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних форм роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам та прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Ольгу Іванівну поважають батьки вихованців, колеги. Вона врівноважена, доброзичлива людина.

Пугач Олена Олександрівна – молодий талановитий педагог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».  Олена Олександрівна здібна, культурна, володіє вмінням бачити та відчувати кожну дитину. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти. Користується повагою серед членів колективу, дітей та батьків. Під час проведення занять, ігрової діяльності приділяє велику увагу новим методичним прийомам, які сприяють розвитку уваги,пам’яті, мовлення малят. Створює умови для розгортання позитивного ігрового спілкування, збагачення досвіду дитини. Завдяки постійному використанню розвивальних ігор, вихованці групи проявляють самостійність, активність.

Горпинич Марина Михайлівна – педагогічний стаж 23 роки, повна вища педагогічна освіта, квалафікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, компетентний, старанний спеціаліст. Досконало володіє інноваційними методиками та технологіями, активно їх використовує в організації навчально-пізнавальної діяльності. Під час освітньо-виховного процесу уміє створити в дитячому колективі атмосферу творчого пізнання, інтелектуальної активності.

Учителі-логопеди

Солодовник Марина Костянтинівна – педагогічний стаж 22 роки, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Марина Костянтинівна – професійно-компетентний, ініціативний, творчий педагог, забезпечує умови для засвоєння дітьми корекційних програм з урахуванням мовленнєвих, вікових, індивідуальних особливостей. Корекційно-розвивальний процес із дітьми здійснює ураховуючи досягнення сучасної педагогічної науки, передового педагогічного досвіду. Працює над методичною проблемою «Використання елементів арт-терапії в корекційній роботі з дітьми», “Використання коректурних таблиць в роботі з дітьми спеціальних груп з порушеннями мови”. Складає ігри-казки для розвитку фонематичного слуху. Використовуючи нетрадиційні техніки малювання, педагог розробила «творчі сторінки» для розвитку дрібної моторики. Свою роботу спрямовує на організацію самостійної мовленнєвої діяльності дошкільників у предметно-розвивальному середовищі, яке насичене багатофункціональними посібниками, комплексними іграми. Марина Костянтинівна є членом творчої групи закладу. Була учасником Всеукраїнського логопедичного фестивалю “Логофест -2021”, “Логофест-2023”. За участь у конкурсі «Кращий логопедичний посібник» нагороджена Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради.

Безверха Ірина Григорівна – педагогічний стаж роботи – 15 років, повна вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Працює над проблемою «Використання мультимедійних оповідок у роботі з дітьми з порушеннями мовлення». Використовує цікаві вправи пальчикової гімнастики, «Віршики-забавлянки» з мовленнєвим супроводом, творчо підходить до проведення занять. Особливу увагу приділяє здійсненню корекційного впливу під час проведення ігрової діяльності з дітьми-логопатами. Учитель-логопед виявляє, обстежує вихованців, які потребують корекції мовлення, надає їм логопедичну допомогу, що сприяє зростанню їх мовленнєвої компетентності. Брала участь та заяняла ІІІ рейтингове місце в обласному фестивалі “Світ дошкілля 2023” за номінацією “Краща методична розробка” на тему “Використання мультимедійних оповідок у роботі з дітьми з порушеннями мовлення”. Ірина Григорівна постійно підвищує свій професійний рівень, відвідує міські методичні об’єднання, семінари.

Спеціалісти

Практичний психолог

Кравцова Людмила Віталіївна –стаж роботи – 20 років, повна вища освіта, має кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”,  працює на посаді практичного психолога з 2003 року. Це – психолог за покликанням, творча, креативна особистість. Проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативна, дотримується етичного кодексу психолога. Досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення   навчально-виховного процесу, досягла високої результативності, якості своєї праці, відповідально ставиться до виконання посадових обов’язків. Брала участь у міських та обласних семінарах, засіданнях міського та міжрайонного методичного об’єднаннях працівників психологічної служби. Здобула перемогу в V обласному конкурсі працівників освіти «Золоте серце» у номінації «Працівник психологічної служби» та Всеукраїнському фаховому конкурсі «Сходинки зростання» газети «Психолог дошкілля». З метою профілактики дезадаптації дітей раннього віку розробила профілактичні програми “Малюки” та “Разом весело рости”, які впроваджуються у роботу практичними психологами області. Людмила Віталіївна отримала подяку від журналу “Дошкільне виховання” за кращу анкету про публікації у періодичній літературі. Практичний психолог постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, відвідує засідання професійних спільнот, вебінари та тренінги.

Музичний керівник

Бабута Дар’я Олександрівна – стаж роботи 10 років, вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії”.   Відповідальний, старанний педагог. До освітнього  процесу ставиться сумлінно. Має творчі та організаторські здібності. Володіє сучасними освітніми технологіями, різними формами роботи та їх якісним застосуванням в практичній педагогічній діяльності з дітьми дошкільного віку.  Працює над проблемою  «Сучасні підходи до організації родинних музичних свят та розваг».  Заслуговують на увагу проведені музичні дійства, які вирізняються сучасною формою мистецького збагачення дитячого життя, удосконалення їх художньо-естетичних здібностей.

Горобченко Тетяна Володимирівна – стаж роботи 28 років, вища педагогічна освіта,  кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії». Проводить заняття з дітьми, вводить їх у світ музичного мистецтва, знайомить з музикою та її творцями, спонукає творити, навчає співати, танцювати, слухати й відчувати музику, грати на дитячих музичних інструментах. Намагається сформувати у дітей життєву мистецьку активність, закласти основи музичної культури, прищепити дітям емоційно-ціннісне ставлення до оточуючого світу, сформувати основи музичного сприймання, розвивати  музичні здібності.

Вихователі англійської мови

Подус Олена Анатоліївна – педагогічний стаж 21 рік, повна вища педагогічна освіта, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Це вмілий, творчий педагог, який володіє ефективними формами і методами навчання у практичній педагогічній діяльності з дітьми. Нею напрацьований досвід роботи з проблеми «Формування основ англомовної компетенції дітей дошкільного віку», розробила тематичне перспективне планування, конспекти занять, режимні моменти. Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені в роботу з дітьми цікаві дидактичні, сюжетно-рольові ігри, лексичний матеріал, який використовується під час проведення режимних моментів. Є керівником гуртка «Веселий англійський», під час роботи якого діти з бажанням засвоюють англійську мову. Отримала диплом переможця І ступеня у номінації «Відеоролик» соціальної реклами «Добра бажаєш – добро і роби», нагороджена Грамотою за зайняте ІІ місце у І (міському) етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля»  у 2021 році, за зайняте І місце у номінації «Реалізація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти з використанням дистанційного формату» «Світ дошкілля» у 2023 році, Дипломом переможця ІІІ ступеня у номінації «Сучасні якісні практики реалізації змісту освітнього напряму «Мовлення дитини. Іноземна мова» (варіативний складник) БКДО» у Всеукраїнському фестивалі кращих практик «Сучасне дошкілля під крилами захисту».

Зуєнко Світлана Віталіївна –  вища дошкільна освіта. Дисциплінований, креативний, відповідальний педагог, який уміло використовує ефективні методи й прийоми в організації навчально-виховного процесу. Світлана Віталіївна склала програму гуртка з англійської мови «Англійська для дітлахів» та проводить відповідно до неї роботу з дітьми.  На заняттях впроваджує  ІКТ: презентації, інтерактивні та дидактичні ігри  до тем, що вивчаються. Відмітила, що створила віртуальний кабінет керівника гуртка англійської мови, на якому висвітлює напрацьовані матеріали: презентації, дидактичні ігри, фонетичні казки, мультфільми. Отримала сертифікати: учасника міського проєкту «Територія цифрової компетентності» та учасника «Марафону цифрової грамотності», що проводилися Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Нагороджена Грамотою Центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради  за зайняте І місце у номінації «Реалізація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти з використанням дистанційного формату» «Світ дошкілля» у 2023 році; Дипломом переможця ІІІ ступеня Українського інституту розвитку освіти у номінації «Сучасні якісні практики реалізації змісту освітнього напряму «Мовлення дитини. Іноземна мова»(варіативний складник) БКДО» у Всеукраїнському фестивалі кращих практик «Сучасне дошкілля під крилами захисту»; Дипломом переможця ІІ ступеня Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у номінації «Відеоконтент» за участь у ІХ щорічній науково-освітній онлайн-виставці «Інноваційні стратегії інформатизації освіти» за напрямом «Інфомедійна грамотність учасників освітнього процесу»

Інструктор з фізкультури

Іщенко Анастасія Русланівна – вища дошкільна освіта. Креативний, ініціативний педагог, який вміє організувати та провести різні форми фізичного виховання — ранкову та гігієнічну гімнастики, заняття, фізкультурні розваги та свята, дні здоров’я, піші переходи .