Завдання роботи дошкільного навчального закладу на ОЗДОРОВЧИЙ період 2019 року

Керуючись Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», дошкільний заклад визначив такі основні завдання на оздоровчий період:

1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.

 2.Формування у дошкільників суб’єктивного ставлення до природи, як пізнавальної,естетично-моральної цінності через пошуково-дослідницьку діяльність.

3. Продовжувати проводити роботу з батьками щодо питань виховання та оздоровлення дітей в літній період засобами просвітницької роботи.

План роботи на оздоровчий період 2019 року