Питання до співбесіди

 1. Чи хотіли б внести корективи в написанні перспективних, календарних планів?
 2. Які консультації бажаєте отримати в навчальному році?
 3. Які методичні форми роботи з кадрами були корисними, практичними (педради, семінари-практикуми)?
 4. Які питання педрад, семінарів-практикумів бажаєте розглянути в наступному навчальному році?
 5. Чий досвід роботи бажаєте вивчити? Яким хочете поділитися?
 6. На якій групі бажаєте працювати (вік дітей)? З ким?
 7. Чи задовольняє методична, матеріальна база групи? Що потрібно?
 8. Процент відвідування дітьми груп (з 01.09.2018 по 30.04.2019)?
 9. Результативність вашої роботи?
 10. Дата щорічної відпустки?
 11. Яке місце займали під час проведення рейтингу педагогів?
 12. Портфоліо групи і педагога.
 13. Плани на майбутнє?
 14. Побажання на наступний навчальний рік

Основні завдання навчально-виховної роботи

на 2018 / 2019 навчальний рік

Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік, на виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти,  Освітньої програми для дітей від 2 до7 років «Дитина», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів( затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), листа Міністерства освіти і науки України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році»  пріоритетні напрями роботи освітньої діяльності дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» Сумської міської ради у 2018/2019 навчальному році спрямувати на розв’язання таких основних завдань:

 1. Удосконалення організації освітнього процесу засобами використання ігрових   технологій  в роботу  з дітьми.
 2. Формування економічно, екологічно і соціально доцільної поведінки у дітей дошкільного віку на основі впровадження ідей освіти для сталого розвитку.
 3. Продовжувати розвивати мовлення дітей, застосовуючи інноваційні методи мовленнєвої роботи.
 4. Здійснення комплексного підходу до розв’язання проблеми зміцнення здоров’я дітей, забезпечення їх усебічного розвитку через активні форми фізкультурно-оздоровчої роботи.