Big Ben

Біг-Бен – назва самого великого з шести дзвонів Вестмінстерського палацу у Лондоні, часто цю назву відносять до годинника та Годинникової вежі в цілому, яка з вересня 2012 року отримала офіційну назву «вежа Єлізавети».

Tower Bridge

Тауерський міст — розвідний міст, який розташований над величною Темзою. Звели його в 1894 році. Тауерський міст — один з найбільш впізнаваних символів Лондона.

London Eye

Колесо огляду Лондонське Око — найбільше колесо огляду в Європі.

З Лондонського Ока відкривається чудовий вид на все місто. Одна кабінка вміщує в себе до 25 осіб. Час одного кола — близько 30 хвилин.


В усі часи люди розуміли значення знань іноземних мов. ,,Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина?, – стверджує народна мудрість. Особливо актуальним є вивчення іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільства. Володіння іноземною мовою – це природна потреба дітей та їхніх батьків, які живуть у багатомовному полікультурному світі, розвитку, зближення націй та перехід до інформаційних технологій. Тому всі ми прагнемо створити найсприятливіші умови та дати хороший старт своїм малюкам. Адже так хочеться, щоб в житті вони стали духовно, морально та інтелектуально розвиненими особистостями, самодостатніми, гармонійними та успішними людьми.

Сьогодні, щоб досягти успіхів у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою. Людина, що володіє ?English? зможе вступити до престижного вузу, поїхати на стажування за кордон, влаштуватися на хорошу роботу . А які можливості для розвитку інтелекту відкриває знання іноземної мови: можна насолоджуватися книгами і фільмами на мові оригіналу, повноцінно користуватися можливостями Інтернету… Одним словом, всім і кожному відомо, що знати іноземні мови корисно, цікаво, вигідно і престижно.

У нашому ДНЗ,  вивчення англійської мови починається з трьохрічного віку, оскільки цей вік є оптимальним для засвоєння мов. Мовленнєвий апарат у немовлят дуже гнучкий, вони легко наслідують звуки та звукосполучення рідної та нерідної мов. Вони вкрай чутливі до вимови та особливо сприйнятливі до фонетики та інтонації мовлення. Вже у шкільному віці вони дещо втрачають  попередню здатність легко й точно відтворювати звуки іноземної мови. Тому, керуючись власним досвідом, хочу зазначити, що подальшого розвитку англомовних здібностей. Більш поглиблене вивчення англійської мови проводиться з старшими дошкільнятами, ураховуючи їхні вже більш сформовані психофізіологічні особливості.  Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати іноземну мову.

Організація життєдіяльності.Навчання дошкільників іноземної мови є,  передусім, системою певним чином організованої педагогом цільової ігрової діяльності, сприяє  розвиткові особистості дитини, реалізації нею свого індивідуального досвіду, прояву особистісних якостей, необхідних для засвоєння мінімізованого обсягу іншомовних знань вмінь. Процес засвоєння іноземної мови спрямовується задоволення особистісних, пізнавальних та ігрових потреб у ході цікавого спілкування з дорослими та одноліт­ками. Навчання вважатиметься успішним за умови, що дошкільник уміє відрізняти правильне від неправильного, самостійно контролювати свої дії, сприймати звучання слова через фонологічну систему рідної мови. Важливо формувати в дитини іншомовний фонематичний слух,створювати для цього спеціальні ситуації.

Адже, мова – це перш за все засіб спілкування. Навчання іноземної мови повинно бути організованим у вигляді уявних чи реальних ситуацій спілкування, коли в дитини виникає потреба вживати у власному мовленні іншомовний матеріал. Тому, саме гра є провідною формою діяльності дітей на заняттях з англійської мови.

Методика гурткової роботи  з англійської мови вбачає в собі ефективний шлях розвитку збагачення словникового запасу.

Вивчення англійської мови – цікава та корисна для дітей навчальна діяльність, створює передумови для оволодіння для в подальшому іншими мовами. Виховує толерантне ставлення для носіїв інших культур.

В дитячій установі забезпечений комплексний психологічний мікроклімат, діти почувають вільно. без комплексів, що позитивно впливає на зміцнення фізичного і психічного здоров’я малюків.


Навчання англійської мови на початковому етапі за методикою асоціативних символів

Метод асоціативних символів(МАС) – постійна дитяча гра, непомітно для малюків скерована в навчальне русло.

МАС – жива рухлива діяльність, в процесі якої лексичні та граматичні одиниці зображуються мовою рухів, жестів, міміки, налаштовує малюків на ігрову хвилю.

Цей метод також включає велику кількість ігрових моментів, елементів рухливих ігор, ігор на перевтілення, інсценівок пісень та віршів, оповідань-пантомім, казок тощо. Все це в сукупності створює на заняттях ефект «занурення» в англійську, дає можливість вихователю без проблем створити максимально наближене до реальності іншомовне середовище.

МАС – це виграшна комунікативно-орієнтована нетрадиційна методика,пристосована колективом учителів-новаторів м. Луцька під керівництво міського методичного кабінету та наукового керівника Волинського національного університету ім. Лесі Українки до вивчення англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах.

    МАС – це:

  • дитяча гра, непомітно скерована в навчальне русло;
  • навчання через занурення в ситуаційне мовне середовище;
  • виграшна нетрадиційна методика, пристосована до загальнодержавної програми вивчення англійської мови на початковому етапі